<
subsidies / archief open oproepen

Deelname Werkweek Qinghe Station in Beijing

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie roept (landschaps)architecten en stedenbouwkundigen op hun interesse te tonen voor deelname aan een Chinees-Nederlandse werkweek voor de herontwikkeling van een stationsgebied in Beijing. De werkweek vindt plaats van 14 tot 20 september 2014. Tot uiterlijk 7 augustus kan de motivatie en een beknopt portfolio ingediend worden.

Context van de Open Oproep
Tijdens de werkweek ontwerpen Chinese en Nederlandse experts aan een concrete opgave: de ontwikkeling van het Qinhe Station in Beijing. De Beijing Municipal Commission of Urban Planning (BMCUP) is geïnteresseerd in een integrale ontwerpbenadering, onder meer om de kwaliteit van de leefbaarheid in het gebied te verbeteren. Mobiliteit neemt hierin een belangrijke plaats in. BMCUP ziet Transit Oriented Development als een kansrijke benadering en verwacht dat Nederlandse experts hen hierin kunnen bijstaan. Bij dit traject zijn Beijing Institute for Architectural Design (BIAD), de Tsinghua Universiteit en VenhoevenCS als curatoren betrokken. Meer informatie kunt u vinden in het Engelstalige projectplan, als PDF te downloaden rechtsboven op deze webpagina.

Oproep gericht op Nederlandse architecten en stedenbouwkundigen
Deze Open Oproep is gericht op Nederlandse architecten, landschapsarchitecten en stedenbouwkundigen. In totaal selecteert het fonds samen met VenhoevenCS 9 ontwerpers die kunnen deelnemen aan deze werkweek. Zij zullen worden geselecteerd op basis van hun ontwerpvaardigheden, hun ervaringen met TOD en ervaring met het werken in een Chinese context. Het Stimuleringsfonds verstrekt per voorstel een bedrag van maximaal € 2.150 (incl. BTW). Dit is bestemd als vergoeding voor de vlucht (retourvlucht Amsterdam-Beijing) en overnachting in Beijing. Bij de selectie zal gestreefd worden naar het samenstellen van een gevarieerde delegatie ten aanzien van leeftijd en ervaring.

Vanwege de complexiteit van de opgave, kunnen specifieke deskundigen uit Nederland deelnemen aan de werkweek. Deze deskundigen of specialisten zullen door de Nederlandse curator worden geselecteerd op basis van hun bewezen expertise zoals de TOD, mobiliteit of stedelijke economie.

Beoordeling
De inzendingen worden beoordeeld op basis van:

De motivatie van de ontwerper;
De kwaliteit van het portfolio.

Uit de motivatiebrief (maximaal 3 pagina's A4) moet blijken:
De deskundigheid van de ontwerper;
Hoe deelname aan deze werkweek aansluit bij de positie of strategie voor internationalisering binnen de eigen praktijk;
De opvatting over of toepassing van een integrale ontwerpbenadering binnen de eigen praktijk;
De opvatting over of toepassing van Transit Oriented Development binnen de eigen praktijk;
Een opvatting over ontwerpend onderzoek als onderdeel van een ontwerppraktijk.

Uit het portfolio (maximaal 10 pagina's A4) moet blijken:
De ervaring van de ontwerper met ontwerpopgaven op het gebied van TOD, mobiliteit en/of ruimtelijke inpassing van infrastructuur.
De ervaring van de ontwerper op het gebied van ontwerpend onderzoek;
De ervaring van de ontwerper met het werken in een internationale context.

Verder geldt voor alle deelnemers:
Vloeiend in Engels;
Teamspeler;
Flexibele houding;
Investering in uren vóór (10), tijdens (40 - 80) en na (10) de werkweek;
Willen bijdragen aan een goed resultaat van deze werkweek.


Bij de beoordeling wordt onderscheid gemaakt tussen junior, medior en senior ontwerpers.
Van junior ontwerpers wordt verwacht dat zij talentvol zijn, aan internationale opgaven hebben meegewerkt en affiniteit hebben met opgaven op het gebied van TOD, mobiliteit en/of ruimtelijke inpassing van infrastructuur.
Van medior ontwerpers wordt verwacht dat zij in het ontwerp- en bouwproces ervaring hebben van conceptontwikkeling tot uitvoering. Daarnaast moet deze medior ontwerper internationale werkervaring hebben en de ambitie hebben om deze te vergroten. Tot slot moet men ervaring hebben op het gebied van TOD, mobiliteit en/of ruimtelijke inpassing van infrastructuur.
Van senior ontwerpers wordt verwacht dat zij zich hebben ontwikkeld tot een internationaal gerenommeerd ontwerper. Daarnaast moet een senior ontwerper ervaring hebben in China en over ervaring beschikken op het gebied van TOD, mobiliteit en/of ruimtelijke inpassing van infrastructuur. De beoordeling heeft de vorm van een tender: bij de selectie worden maximaal 9 personen verkozen boven de andere. Het Stimuleringsfonds zal alleen communiceren over de geselecteerde ontwerpers en niet corresponderen over de afwijzing van de andere voorstellen.

Deadline
Stuur het voorstel inclusief motivatie uiterlijk 7 augustus 2014 in via de online aanvraagomgeving van het Stimuleringsfonds. Gezien de korte voorbereidingstermijn zal het Stimuleringsfonds de selectie zo snel mogelijk na 7 augustus 2014 bekendmaken per e-mail en in de nieuwsbrief. Dit zal uiterlijk 1 september 2014 zijn; het streven is dus om dit eerder bekend te maken.

Indienprocedure
De voorstellen kunnen alleen digitaal worden ingediend via de online aanvraagomgeving van het Stimuleringsfonds. Selecteer hierbij de Open Oproep Deelname Werkweek Beijing. Voor meer informatie over online aanvragen zie: m.stimuleringsfonds.nl/nl/actueel/nieuws/spelregels_online_aanvragen.

De geselecteerde ontwerpers ontvangen een vergoeding uit het budget van het Programma Internationalisering Ontwerpsector van het Stimuleringsfonds.

Verder ter informatie:
• Er kan geen concept van het voorstel aan het fondsbureau worden voorgelegd;
• Indieners ontvangen uiterlijk een week na de sluitingsdatum per e-mail een ontvangstbevestiging;
• Het fondsbureau neemt contact op met de geselecteerden.

Voor vragen over de procedure van de open oproep kan contact worden opgenomen met Martijn van der Mark, 010-4361600 of m.vandermark@stimuleringsfonds.nl.
Voor vragen over de opzet en uitvoering van de werkweek kan contact worden opgenomen met Thijs van Spaandonk (VenhoevenCS architecture+urbanism), t.vanspaandonk@venhoevencs.nl.

Doelstellingen Stimuleringsfonds Creatieve Industrie voor dit traject
Het Stimuleringsfonds heeft van de ministeries van OCW en BuZa de opdracht gekregen voor de uitvoering van een programma specifiek gericht op de internationalisering van de creatieve industrie. Vanuit dit programma ondersteunt het Stimuleringsfonds deelname aan deze werkweek. Het vierjarige Programma Internationalisering heeft drie hoofddoelstellingen:
• Versterken imago Nederlandse ontwerpsector;
• Opbouwen duurzame samenwerkingsrelaties;
• Vergroten internationale werkterrein.

Het fonds beoogt met deze Open Oproep een bijdrage te leveren aan het tonen van het onderscheidend vermogen van de Nederlandse creatieve industrie, in dit geval op het gebied van duurzame stedelijke ontwikkeling. Deelnemers krijgen eveneens de mogelijkheid om hun internationale werkterrein te vergroten. Tevens beoogt het Stimuleringsfonds duurzame netwerken op te bouwen in China, met name betreffende het gezamenlijk werken aan grootstedelijke vraagstukken.

Betrokken partijen in Nederland
Aan dit traject dragen de ministeries van OCW en IenM, MVO Nederland en de gemeenten Amsterdam en Utrecht ook bij. Het Stimuleringsfonds levert een financiële bijdrage die gericht is op de ondersteuning van de geselecteerde ontwerpers, de voorbereiding van de werkweek en het ontsluiten van opgedane kennis en ervaring.

Resultaten
Bekijk hier de geselecteerde deelnemers en lees het verslag van de werkweek.