<
subsidies / archief open oproepen

Open Oproep Architectuur Biënnale Venetië #3

Open Oproep #3 Presentatiebudget

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie roept ontwerpers op om een voorstel in te dienen voor deelname aan de 16e editie van de Architectuur Biënnale Venetië, die van 26 mei t/m 25 november 2018 plaatsvindt. Deze laatste Open Oproep is een reeks van 3 nodigt onderzoekers en ontwerpers op het gebied van architectuur uit voorstellen in te dienen voor het presenteren van initiatieven en projecten waarmee een inhoudelijke bijdrage wordt geleverd aan de programmering van een van de hoofdlocaties, zoals de Arsenale, de landenpaviljoens van de Giardini of een andere passende en belangwekkende locatie in Venetië.

Onder de titel FREESPACE grijpen curatoren Yvonne Farrell en Shelley McNamara deze biënnale aan om de relatie tussen architectuur en maatschappij te agenderen. Lees hier het persbericht over het thema FREESPACE.

LET OP: Deze oproep is beëindigd. Meer over de geselecteerde ontwerpers en resultaten vindt u hier.


 • voorwaarden
  Een inhoudelijke motivatie van een uitnodigende partij en/of curator is een voorwaarde voor deze Open Oproep. Het presentatiebudget wordt beschikbaar gesteld voor reis-, accommodatie-, transport- en presentatiekosten ten behoeve van projecten, waarmee inzenders tijdens de Architectuur Biënnale in Venetië een inhoudelijke bijdrage leveren aan de verkenning van het thema FREESPACE. Hiermee biedt het fonds ontwerpers en onderzoekers ondersteuning voor deelname aan activiteiten die tijdens de previewdagen op 24 en 25 mei 2018 plaatsvinden of tussen 26 mei en 25 november 2018 in het kader van de biënnale worden georganiseerd, zoals tentoonstellingen, performances, manifestaties, symposia en expertmeetings. Aanvragen voor opzet en ontwikkeling van groepspresentaties of -tentoonstellingen komen niet in aanmerking voor ondersteuning.

  Voor deze Open Oproep is een maximum budget van € 25.000,- beschikbaar. Het fonds verwacht hiermee minimaal 10 voorstellen te ondersteunen. De maximale projectsubsidie bedraagt € 2.500,-.

  Projecten die gehonoreerd zijn binnen de Open Oproepen Architectuur Biënnale Venetië #1 of #2, komen niet in aanmerking voor het presentatiebudget Open Oproep Architectuur Biënnale Venetië #3.

  doelstelling
  Het Stimuleringsfonds beoogt met deze Open Oproep de excellente kwaliteit van de Nederlandse architectuur en stedenbouw op een internationaal toonaangevende manifestatie te presenteren. Subsidies worden verstrekt op basis van het Subsidiereglement en de Deelregeling Architectuur, waarmee het fonds onder andere de volgende doelstellingen nastreeft:
  • maatschappelijke meerwaarde van architectuur vanuit een culturele invalshoek versterken
  • hoogwaardige kwaliteit in architectuur bevorderen
  • belangstelling voor architectuur in binnen- en buitenland stimuleren

  indienen
  Het voorstel kan tot en met donderdag 15 maart 2018 worden ingediend via de online aanvraagomgeving van het Stimuleringsfonds. Selecteer hierbij de deelregeling 'Open Oproep' en de ronde 'Architectuur Biënnale Venetië #3_Presentatiebudget'.

  Let op: Vraag tijdig uw inloggegevens voor de online aanvraagomgeving aan en raak vertrouwd met het aanvraagformulier. Het valideren van een nieuw gebruikersaccount kan maximaal 1 werkdag duren.

  Het voorstel bestaat uit:
  • bijlage I: een beknopte en samenhangend projectplan (pdf, max. 8 pagina's, max. 10MB).
  Via deze link vindt u een pro-forma projectplan met alle vereiste informatie.
  • bijlage II: inhoudelijke motivatie van de uitnodigende partij en/of curator (pdf, max. 2MB);
  • bijlage III: CV (pdf van max. 2 pagina's, max. 2MB);
  • bijlage IV: relevant beeldmateriaal van het werk van de betrokken deelnemers en beeld dat een impressie geeft van het voorgestelde project; (max. 15 afbeeldingen van recent en relevant werk, met korte toelichting zoals jaartal, techniek, materiaal en uitgangspunten, pdf van max. 10 pagina's, max. 10MB);
  • bijlage V: recente kopie uittreksel KvK-register, niet ouder dan 1 jaar (pdf, max. 2MB);
  • bijlage VI: representatieve afbeelding voor communicatiedoeleinden. (jpg, max. 2MB)

  Als een inzending niet compleet is, kan er geen inhoudelijke beoordeling plaatsvinden.

  beoordeling
  Uit alle inzendingen selecteert het Stimuleringsfonds een aantal voorstellen voor deelname aan de Architectuur Biënnale Venetië 2018. Daarbij worden de volgende beoordelingscriteria gehanteerd:
  • de mate waarin het project zich verhoudt tot het thema van de Architectuur Biënnale Venetië;
  • de relevantie voor de hedendaagse ontwerppraktijk;
  • de mate waarin inhoud en projectvorm elkaar versterken en daarin onderscheidend zijn.

  De beoordeling heeft de vorm van een tender: binnen het beschikbare budget wordt een aantal voorstellen boven de andere verkozen. Het Stimuleringsfonds zal alleen communiceren over de geselecteerde voorstellen en niet corresponderen over de afwijzing van individuele voorstellen.

  procedure
  • deze subsidieprocedure met drie Open Oproepen is de enige mogelijkheid om subsidie te ontvangen van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie voor deelname aan de Architectuur Biënnale van Venetië 2018;
  • het Stimuleringsfonds streeft naar een bekendmaking rond 19 april 2018;
  • het fonds neemt telefonisch contact op met de geselecteerden;
  • de voorstellenselectie wordt per e-mail en in de nieuwsbrief van het fonds bekendgemaakt;
  • om subsidie te kunnen ontvangen moet u zijn ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel. Is dat niet het geval dan is het nog mogelijk om u na de selectie in te schrijven;
  • voor deze Open Oproep kan geen conceptvoorstel aan het fondsbureau worden voorgelegd.

  vragen
  Voor vragen over deze Open Oproep en de procedure kunt u contact opnemen met: Gabriella Fiorentini, Deelregeling Architectuur, g.fiorentini@stimuleringsfonds.nl, of 010-4361600.

  Deze Open Oproep heeft een juridische grondslag in het Subsidiereglement en de Deelregeling Architectuur.