<
subsidies / archief open oproepen

Open Oproep Deelname Urban Labs UN-Habitat

Het Stimuleringsfonds biedt 16 architecten, stedenbouwers en landschapsarchitecten de gelegenheid deel te nemen aan UN-Habitat's Global Network of Urban Planning and Design Labs. In opdracht van UN-Habitat heeft Rogier van den Berg dit netwerk opgezet om duurzame stedelijke ontwikkeling te bevorderen in steden gelegen in opkomende economieën. De deelname van Nederlandse ontwerpers is een gezamenlijk project van UN-Habitat en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

Zie ook het nieuwsbericht van UN-Habitat.

UN-Habitat's Urban Planning and Design Lab is in meer dan 40 steden actief en heeft met meerdere steden een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor de opzet van urban labs. Deelnemende Nederlandse ontwerpers werken gedurende een jaar in een van de labs in een internationaal en multidisciplinair team samen aan urgente opgaven, die op voorspraak van de steden zijn geformuleerd. Samenwerken en kennis en ervaring delen in een open proces is een voorwaarde voor deelname. Als projectleider van het Global Network of Urban Planning and Design Labs begeleidt Rogier van den Berg in samenwerking met lokale UN-Habitat vestigingen de deelnemende teams. Deze komen in een periode van een jaar 3 keer samen en werken voorstellen verder uit binnen hun eigen bureau.

Deelnemende steden:
Palestina : Gaza City of Khuza'a Town
Myanmar: Yangon
Mexico: Mexico City
Filipijnen: Tacloban City
Ghana: Ningo-Prampram (Accra Urban Region)

Per stad wordt een team van 4 ontwerpers samengesteld. Er worden vier van de vijf steden geselecteerd, afhankelijk van onder andere politieke stabiliteit en inschrijving. Bij aanmelding kan een voorkeur uitgesproken worden voor 2 steden. Lees hier de beschrijving per opgave.

Selectie

UN-Habitat en het Stimuleringsfonds selecteren 16 deelnemers voor 4 verschillende urban labs. Het Stimuleringsfonds ondersteunt de deelnemers met een bijdrage van € 15.000 per persoon.
De beoordeling heeft de vorm van een tender: per opgave worden maximaal 4 ontwerpers geselecteerd. Criteria voor de selectie zijn: motivatie, kwaliteit van het oeuvre, relevante kennis en ervaring.
Het Stimuleringsfonds zal de namen van de geselecteerde ontwerpers bekend maken en niet corresponderen over de afwijzingen.
Voor deze Open Oproep is een maximaal bedrag van € 240.000 beschikbaar.
Daarbij krijgt elk team van 4 ontwerpers een budget van maximaal € 10.000 om lokaal kennis op het gebied van wetgeving en financieringsmechanismen aan te wenden.

Verwachtingen en verplichtingen
Het ambitieniveau van UN-Habitat en het Stimuleringsfonds is hoog: de geformuleerde ontwerpopgaven zijn complex en hebben een hoge urgentie. Zowel de lokale autoriteiten als de lokale vestigingen van UN-Habitat hebben zich aan dit traject gecommitteerd en de opgaven geprepareerd. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij gedurende een jaar voldoende tijd aan dit traject kunnen besteden. Deelname impliceert: tenminste 2 keer deelname aan het urban lab op locatie; verdieping van de opgave, uitwerken en presentabel maken van de ontwerpvoorstellen, deelname aan symposia gericht op het delen van kennis.

De opgaven zijn reëel, urgent en bevinden zich in een aantal gevallen in conflictgebieden en/of complexe politieke omgevingen. De opdrachtgevende autoriteiten en UN-Habitat zijn gefocust op implementatie van de plannen. Daarom vereist de realiteitsfactor en de uitwerking van de ontwerpvoorstellen de nodige tijdsbesteding. Dit vraagt van de ontwerper een brede blik en interesse om het voorstel te doordenken in relatie tot wetgeving, financieringsmodellen en politieke context.

De ontwerpers nemen namens UN-Habitat en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie deel aan de urban labs. Deelname impliceert dat de uitgangspunten, omgangsvormen en handelswijze van UN-Habitat worden gerespecteerd. Voor meer informatie hierover is een document 'Objectives and preconditions' opgesteld. Deze PDF vindt u onderaan deze pagina.

Indienen
U kunt uw belangstelling voor deelname kenbaar maken tot uiterlijk 15 oktober 2015. Hiervoor dient u gebruik te maken van de online aanvraagomgeving van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Kies hier de regeling 'Open Oproep' en selecteer vervolgens 'Open Oproep: Deelname Urban Labs UN-Habitat'. U wordt gevraagd om drie documenten te uploaden:
• Bijlage I: een plan waarin u uw voorkeur voor 2 steden motiveert en waarin u uw kennis en ervaring beschrijft, inclusief portfolio (max. 15 pagina's);
• Bijlage II: CV met contactgegevens (max. 2 pagina's);
• Bijlage III: Uittreksel KvK dat niet ouder dan 1 jaar is.

Klik hier voor meer informatie over de online aanvraagomgeving.

Procedure
De procedure van een Open Oproep is beschreven in het Algemeen Subsidiereglement van het Stimuleringsfonds. Voor vragen kunt u contact opnemen met Martijn van der Mark via m.vandermark@stimuleringsfonds.nl of 010 436 16 00.

Verder ter informatie
• Om subsidie te kunnen ontvangen moet u zijn ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel. Is dat niet het geval dan is het mogelijk om u na de selectie alsnog in te schrijven.
• Er kan geen concept van het voorstel aan het fondsbureau worden voorgelegd.
• Indieners ontvangen uiterlijk een week na de sluitingsdatum per e-mail een ontvangstbevestiging.
• Het Stimuleringsfonds neemt contact op met de geselecteerden.