<
subsidies / archief open oproepen

Open Oproep Professionalisering Ontwerpplatforms

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie ziet ontwerpplatforms als een belangrijke schakel in de infrastructuur voor vormgeving. Platforms functioneren als knooppunten waar ontwerpers en beschouwers samenkomen rondom een discipline of thematiek, zowel fysiek als online. Op die manier weten ontwerpplatforms een brug te slaan tussen de professionalisering van de ontwerper en de ontwikkeling van het vakgebied. Met deze Open Oproep stelt het Stimuleringsfonds kleinschalige platforms/initiatieven, die constant in beweging zijn, in de gelegenheid om zich verder te organiseren, profileren en te ontwikkelen.

Deze oproep is beëindigd, meer over de geselecteerde ontwerpers en resultaten vind u op de kennispagina vormgeving.


Platforms die actief zijn binnen het vakgebied vormgeving kunnen binnen de Open Oproep voorstellen indienen gericht op het ontwikkelen van een langetermijnstrategie voor de verdieping en verduurzaming van hun organisatie. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan netwerkvorming, organisatieontwikkeling, strategieontwikkeling, positionering, profilering, kennisuitwisseling, community building, verkenning, doelgroep bepaling en het versterken van een communicatiestrategie. De vorm waarbinnen deze professionalisering gestalte krijgt is vrij in te vullen.

Indienen
Het voorstel kun je t/m woensdag 13 april 2016 indienen via de online aanvraagomgeving van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Selecteer hierbij de ronde 'Open Oproep - Professionalisering Ontwerpplatforms'. Het voorstel bestaat uit:

Een beknopt en samenhangend projectplan met een positionering, missie en visie van het platform; een duidelijke probleemstelling; een inhoudelijke motivering van de aanpak; een voorstel voor het betrekken van partners; planning en begroting; een toelichting op de beoogde resultaten en hoe deze bijdragen aan de ontwikkeling van het eigen werkveld (in pdf op A4-formaat, max. 8 pagina's);
CV en een beknopt overzicht van reeds gerealiseerde activiteiten van de organisatie of initiatiefnemers (in pdf op A4-formaat, max. 4 pagina's in totaal);
uittreksel KvK.

Let op: Vraag tijdig je inloggegevens voor de online aanvraagomgeving aan en raak vertrouwd met het aanvraagformulier. Het valideren van een nieuw gebruikersaccount kan tot maximaal 1 werkdag duren. Zie voor meer informatie de spelregels online aanvragen.

Beoordeling
Uit de inzendingen selecteert het Stimuleringsfonds samen met externe adviseurs een aantal voorstellen. De adviseurs beoordelen in hoeverre het voorstel consistent is opgezet en de mate waarin deze aansluit bij de doelstellingen van het de Deelregeling Vormgeving en deze oproep. De adviseurs letten in het bijzonder op de volgende criteria:

• de activiteiten van het platform zijn van onderscheidende kwaliteit binnen het vakgebied vormgeving;
• uit het voorstel blijkt dat de aanvrager tegen beperkingen aanloopt in de huidige praktijk;
• uit het voorstel blijkt de ambitie om de praktijk en het werkveld naar een hoger niveau te brengen;
• de bijdrage resulteert in een langetermijnstrategie voor de ontwikkeling of verduurzaming van de praktijk van het platform;
• projecten moeten binnen een tijdsvlak van 6 maanden na het bekendmaken van de selectie worden afgerond.

De beoordeling heeft de vorm van een tender: er wordt een aantal voorstellen verkozen boven de andere. Het fonds zal alleen communiceren over de geselecteerde voorstellen en niet corresponderen over de afwijzing van individuele voorstellen.

Financieel
• De maximumbijdrage bedraagt 10.000 euro incl. btw. Het Stimuleringsfonds beoogt tien projecten te ondersteunen;
• Er kan niet worden aangevraagd voor reguliere bedrijfskosten;
• Het inwinnen van juridisch advies is uitgesloten;
• Er kan niet worden aangevraagd voor reguliere publieksactiviteiten.

Procedure
De procedure van een Open Oproep is beschreven in het Algemeen Subsidiereglement van het Stimuleringsfonds. De geselecteerde voorstellen ontvangen subsidie op basis van de Deelregeling Activiteitenprogramma's. Voor vragen over de Open Oproep en de procedure kun je telefonisch of per e-mail contact opnemen met stafmedewerker Hugo van de Poel via h.vandepoel@stimuleringsfonds.nl

Verder ter informatie
• Om subsidie te ontvangen moet je zijn ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel;
• Er kan geen concept van het voorstel aan het fondsbureau worden voorgelegd;
• Indieners ontvangen uiterlijk een week na de sluitingsdatum per e-mail een ontvangstbevestiging;
• Het fondsbureau neemt contact op met de geselecteerden.