<
subsidies / archief open oproepen

Open Oproep Professionalisering Ontwerppraktijk

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie wil de professionalisering van ontwerpers en studio's binnen het vakgebied Vormgeving een impuls geven. Daarom roept zij ontwerpers en studio's op voorstellen in te dienen gericht op professionalisering van hun praktijk.

Een langetermijnstrategie voor het ontwikkelen van een ontwerppraktijk is belangrijk voor het bouwen aan een toekomstbestendig ontwerpveld. Hoe richt je als ontwerper en ondernemer je praktijk zo in dat je artistieke ontwikkeling en het economisch rendement daarvan elkaar versterkt? Het Stimuleringsfonds vraagt met deze Open Oproep om voorstellen van ontwerpers voor professionalisering voor hun ontwerppraktijk. De vorm waarbinnen deze professionalisering gestalte krijgt is vrij in te vullen. Zo kun je bijvoorbeeld professionals betrekken die reflecteren op je werk of je begeleiden in een bepaald aspect van je ontwikkeling. Tevens kan het plan gericht zijn op het ontwikkelen van nieuwe samenwerkingen met producenten of opdrachtgevers.

Indienen
Het voorstel kun je t/m 2 september 2015 indienen via de online aanvraagomgeving van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Selecteer hierbij de ronde 'Open Oproep – Professionalisering Ontwerppraktijk'. Het voorstel bestaat uit:

een beknopt en samenhangend projectplan met een inhoudelijke motivering van de aanpak, een duidelijke probleemstelling, een voorstel voor het betrekken van een of meerdere coaches, adviseurs, of partners, planning en begroting en een toelichting op de beoogde resultaten (in pdf op A4-formaat, max. 5 pagina's);
CV's van betrokken partijen (in pdf op A4-formaat, max. 4 pagina's in totaal);
uittreksel KvK.

Let op: Vraag tijdig uw inloggegevens voor de online aanvraagomgeving aan en raak vertrouwd met het aanvraagformulier. Het valideren van een nieuw gebruikersaccount kan tot maximaal 1 werkdag duren. Zie voor meer informatie de spelregels online aanvragen.

Beoordeling
Uit de inzendingen selecteert het Stimuleringsfonds samen met externe adviseurs een aantal voorstellen. De adviseurs beoordelen in hoeverre het voorstel consistent is opgezet en de mate waarin deze aansluit bij de doelstellingen van het de Deelregeling Vormgeving en deze oproep. De adviseurs letten in het bijzonder op de volgende criteria:

• de artistieke kwaliteit van de ontwerper is onderscheidend;
• uit het voorstel blijkt dat de ontwerper tegen beperkingen aanloopt in de huidige praktijk;
• uit het voorstel blijkt de ambitie om de praktijk naar een hoger niveau te brengen;
• de ontwerper is minstens 4 jaar geleden afgestudeerd aan een relevante opleiding;
• de bijdrage resulteert in een langetermijnstrategie voor de ontwikkeling van de praktijk van de ontwerper of studio;
• projecten moeten binnen een tijdsvlak van 6 maanden na het bekendmaken van de selectie worden afgerond.

De beoordeling heeft de vorm van een tender: er wordt een aantal voorstellen verkozen boven de andere. Het fonds zal alleen communiceren over de geselecteerde voorstellen en niet corresponderen over de afwijzing van individuele voorstellen.

Financieel
• De maximumbijdrage bedraagt 5.000 euro incl. btw. Het Stimuleringsfonds beoogt tien projecten te ondersteunen.
• De bijdrage kan niet worden ingezet voor het bekostigen van PR of marketing, of voor reguliere bedrijfskosten.

Procedure
De procedure van een Open Oproep is beschreven in het Algemeen Subsidiereglement van het Stimuleringsfonds. De geselecteerde voorstellen ontvangen subsidie op basis van de Deelregeling Vormgeving. Voor vragen over de Open Oproep en de procedure kun je telefonisch of per e-mail contact opnemen met adjunct secretaris van de Deelregeling Vormgeving Hugo van de Poel via h.vandepoel@stimuleringsfonds.nl

Verder ter informatie
• Om subsidie te ontvangen moet je zijn ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel.
• Er kan geen concept van het voorstel aan het fondsbureau worden voorgelegd.
• Indieners ontvangen uiterlijk een week na de sluitingsdatum per e-mail een ontvangstbevestiging.
• Het fondsbureau neemt contact op met de geselecteerden.