<
subsidies / archief open oproepen

Open Oproep Professionalisering Platforms #2

Platforms zijn een belangrijke schakel in de infrastructuur voor de creatieve industrie. Ze functioneren als knooppunten waar ontwerpers, makers en andere professionals samenkomen rondom een discipline of thematiek, zowel fysiek als online. Op deze manier weten ontwerpplatforms een brug te slaan tussen ontwerpers en makers en de ontwikkeling van de vakgebieden. Met deze Open Oproep stelt het Stimuleringsfonds kleinschalige platforms op gebied van vormgeving en digitale cultuur in de gelegenheid om zich verder te organiseren, te profileren en te ontwikkelen.

Deze oproep is beëindigd, meer over de geselecteerde ontwerpers en resultaten vindt u hier.

Platforms die actief zijn binnen het vakgebied vormgeving en/of het vakgebied digitale cultuur kunnen binnen deze Open Oproep voorstellen indienen gericht op het ontwikkelen van een langetermijnstrategie voor duurzame professionalisering van hun organisatie. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan het ontwikkelen van nieuwe organisatiemodellen, het opbouwen van netwerken en het ontwikkelen van een strategie voor communicatie, positionering en profilering. Ook het werken aan innovatieve manieren voor het verdiepen of uitwisselen van inhoudelijke kennis vallen hieronder.

Het fonds werkt aan een toekomstbestendig ontwerpveld door verbindingen tussen cultuur, ondernemerschap en maatschappij aan te jagen. Door voorbeeldstellende projecten op het gebied van professionalisering van platforms mogelijk te maken, beoogt het fonds het veld te versterken. Met deze subsidie kunnen platforms zich verder ontwikkelen, waardoor ze ook betere aansluiting moeten kunnen vinden op de Deelregeling Activiteitenprogramma's.

Bekijk hier wat de eerste Oproep Professionalisering Ontwerpplatforms in 2016 mede mogelijk heeft gemaakt.

indienen
Het voorstel kun je t/m woensdag 01 november 2017 indienen via de online aanvraagomgeving van het fonds. Selecteer hierbij de ronde 'Open Oproep - Professionalisering Platforms Vormgeving en Digitale Cultuur' 2017.

Je voorstel bestaat uit een beknopt en samenhangend projectplan (max. 8 pagina's op A4-formaat in pdf) met daarin:

een visie op de missie en positionering van het platform;
een duidelijke probleemstelling met betrekking tot een professionaliseringsvraagstuk;
een plan van aanpak met motivatie en waarin minstens twee partners of adviseurs worden betrokken (bijvoorbeeld voor samenwerkingen of voor het uitwisselen van kennis), en de rol van deze partner/adviseur;
een toelichting op de beoogde resultaten en de betekenis voor de eigen praktijk;
een begroting met planning van de activiteiten

Daarnaast wordt gevraagd naar:
een cv of beknopt overzicht van reeds gerealiseerde activiteiten van het platform of de initiatiefnemers (max. 4 pagina's op A4-formaat in pdf)
een recent uittreksel van het register van de Kamer van Koophandel

Let op: Vraag tijdig je inloggegevens voor de online aanvraagomgeving aan en raak vertrouwd met het aanvraagformulier. Het valideren van een nieuw gebruikersaccount kan tot maximaal 1 werkdag duren.

beoordeling
Uit de voorstellen selecteert het Stimuleringsfonds samen met externe adviseurs een aantal voorstellen. De adviseurs beoordelen in hoeverre het voorstel consistent is opgezet en de mate waarin deze aansluit bij de doelstellingen van het de Deelregeling Activiteitenprogramma's en deze oproep. De adviseurs hanteren de volgende criteria:
de onderscheidende kwaliteit van de activiteiten van het platform en de betekenis voor het vakgebied vormgeving en/of digitale cultuur;
de kwaliteit van het plan van aanpak;
de kwaliteit van de bijdrage van de betrokken partners/adviseurs;
de samenhang tussen het plan en het beoogde resultaat

De adviseurs betrekken in hun beoordeling of het voorstel voldoet aan de volgende voorwaarden:
uit het voorstel blijkt dat het platform tegen beperkingen aanloopt in de huidige praktijk;
uit het voorstel blijkt de ambitie om de eigen activiteiten en het werkveld naar een hoger niveau te brengen;
het voorstel wordt binnen een tijdsvlak van 9 maanden na het bekendmaken van de selectie afgerond.

De beoordeling heeft de vorm van een tender: er wordt een aantal voorstellen verkozen boven de andere. De externe adviseurs worden zo spoedig mogelijk op deze website bekend gemaakt.

financieel
De maximumbijdrage bedraagt € 10.000. Het Stimuleringsfonds beoogt 10 projecten te ondersteunen;
Er kan niet worden aangevraagd voor reguliere bedrijfskosten (zoals huur- en kantoorkosten) of het inwinnen van juridisch advies.
Er kan niet worden aangevraagd voor reguliere publieksactiviteiten of projecten die niet bijdragen aan de langetermijnstrategie.

procedure
Aanvragers ontvangen uiterlijk een week na de sluitingsdatum per e-mail een ontvangstbevestiging.

De selectie van de voorstellen wordt per e-mail bekendgemaakt. Het fonds communiceert alleen over de geselecteerde voorstellen en niet over de afwijzing van individuele voorstellen. Het fonds streeft naar een bekendmaking rond 15 december 2017.

Voor vragen over de Open Oproep en de procedure kun je telefonisch of per e-mail contact opnemen met stafmedewerker Eva Roolker via 010-4361600 of e.roolker@stimuleringsfonds.nl. Voor deze Open Oproep kan geen concept van het voorstel aan het fonds worden voorgelegd.

Deze Open Oproep heeft een juridische grondslag in het Subsidiereglement en de Deelregeling Activiteitenprogramma's.