<
subsidies / archief open oproepen

Open Oproep Residency MMCA, Seoul 2017

Het Mondriaan Fonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie bieden gezamenlijk twee residency perioden aan in het MMCA (Museum of Modern and Contemporary Art) Residency in Seoul, Zuid-Korea: één voor een beeldend kunstenaar en één voor een ontwerper. Dien je voorstel in vóór 30 september 2016.

Deze oproep is beëindigd, meer over de geselecteerde ontwerpers en resultaten vind u op de kennispagina internationalisering.


Ontwerpers en beeldend kunstenaars kunnen gedurende de residency een eigen project of onderzoek uitvoeren dat gericht is op de verdieping van de eigen praktijk. Tegelijkertijd biedt de residency de mogelijkheid om je netwerk verder uit te bouwen en je te verdiepen in de Koreaanse kunst- en cultuursector. Per periode wordt een bijdrage van € 10.000 ter beschikking gesteld voor reis-, materiaal- en verblijfskosten. De huur van de studio en de begeleiding worden door het MMCA betaald.

De werkperioden die worden aangeboden zijn:
- 17 januari tot 28 april 2017
- 11 mei tot 30 augustus 2017

De voorkeur voor de verblijfsperiode moet in het voorstel aangegeven worden. Er zal naar gestreefd worden om zo veel mogelijk de periode van voorkeur toe te kennen. De subsidie wordt verstrekt per 1 december 2016, zodat ook de werkperiode in Nederland al voorbereid kan worden.

Informatie over de residency
Deze residency is onderdeel van het National Museum of Modern and Contemporary Art (MMCA) in Seoul, Zuid-Korea. De MMCA Residency Changdong heeft 9 studio's, twee tentoonstellingsruimten en een grote buitenruimte waar gewerkt kan worden. De residents maken deel uit van een (inter)nationale residencyprogramma waar naast Koreaanse kunstenaars meestal twee tot drie internationale kunstenaars verblijven. Het MMCA organiseert per periode een 'field trip' voor de (inter)nationale kunstenaars en ontwerpers. Er worden Open Studios georganiseerd en er vinden geregeld studio visits plaats, onder andere door de curatoren van het MMCA. Verder kunnen de internationale residents een gratis cursus Koreaans volgen. De studio omvat ongeveer 55 m2 en is basic ingericht inclusief een eenpersoonsbed. De keuken, toiletten en douches worden gedeeld met andere residents. Deze residency is niet geschikt voor duo-kunstenaars of duo-ontwerpers. Het is ook niet mogelijk om een partner of kind(eren) in de studio te laten verblijven. In 2016 werken ontwerper Timon van der Hijden en beeldend kunstenaar Tim Breukers in deze residency. Voor meer informatie over Zuid Korea zie deze pdf.

Context
Het Mondriaan Fonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie trekken in 2015 en 2016 gezamenlijk op in Zuid-Korea met als doel nieuwe verbindingen te leggen tussen het cultuurveld in Nederland en in Zuid-Korea, ofwel bestaande verbindingen en het cultureel imago van Nederland te versterken. Tevens beogen de fondsen met deze Open Oproep bij te dragen aan de praktijkverdieping- en ontwikkeling van Nederlandse ontwerpers en kunstenaars.

Deadline
De deadline voor het indienen van een voorstel is 30 september 2016. Ontwerpers dienen een aanvraag in via de online aanvraagomgeving van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Beeldend kunstenaars dienen een aanvraag in via de website het Mondriaan Fonds.

Indienen ontwerpersDe aanvraag moet in verband met de eindselectie door het MMCA in het Engels worden gedaan. Je dient je projectvoorstel in de online aanvraagomgeving in door de optie 'Open Call' en daarna de optie 'Residency MMCA Seoul' te kiezen. Het Engelstalige projectvoorstel bestaat uit:
• motivatiebrief;
• plan/omschrijving van activiteiten: Dit bestaat uit een omschrijving van het eigen project of onderzoek dat gericht is op de verdieping van de (eigen) praktijk. In ieder geval bevat dit een heldere beschrijving van opzet en doel. Daarnaast bevat het plan een toelichting op hoe het werk tijdens en na de werkperiode zichtbaar zal worden gemaakt en hoe je als ontwerper je netwerk op de betreffende locatie wilt opbouwen, uitbreiden en inzetten;
• portfolio: visueel documentatiemateriaal van het oeuvre (max. 15 pagina's);
• curriculum vitae: werkervaring, diploma's, tentoonstellingen, residenties en andere relevante informatie m.b.t. het professionele leven. (max. 2 pagina's);
• uittreksel KvK: mag niet ouder dan 1 jaar zijn;
• representatieve afbeelding van het werk.

Het projectvoorstel is een pdf-bestand op A4-formaat en is niet groter dan 5 MB. Als de inzending niet aan bovenstaande omschrijving voldoet, kan er geen inhoudelijke beoordeling plaatsvinden. Let op: Vraag tijdig uw inloggegevens voor de online aanvraagomgeving aan en raak vertrouwd met het aanvraagformulier. Het valideren van een nieuw gebruikersaccount tot maximaal 1 werkdag duren.

Beoordeling
Uit de inzendingen selecteren het Stimuleringsfonds en het Mondriaan Fonds samen met externe adviseurs ieder een projectvoorstel voor de residency. De adviseurs brengen hun oordeel uit op basis van de volgende criteria:

de mate waarin het plan betekenisvol aansluit bij het doel van de residency: het uitvoeren van een eigen project of onderzoek dat gericht is op de verdieping van de (eigen) praktijk;
de mate waarin het plan consistent is in opzet en doel;
de artistieke kwaliteit van de ontwerper;
de motivatie voor deelname.

De beoordeling heeft de vorm van een tender: uiteindelijk wordt één voorstel verkozen boven de andere voorstellen. De residency kan alleen worden aangevraagd door ontwerpers die ouder zijn dan 25 jaar.

Procedure
De procedure van een Open Oproep is beschreven in het Algemeen Subsidiereglement van het Stimuleringsfonds. Voor vragen over de Open Oproep en de procedure voor ontwerpers kunt u contact opnemen met Martijn van der Mark, Hoofd Subsidies, via m.vandermark@stimuleringsfonds.nl of 010-4361600.

Verder ter informatie
Om subsidie te ontvangen moet je zijn ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel. Is dat niet het geval dan is het mogelijk om je na de selectie alsnog in te schrijven;
Er kan geen concept van het voorstel aan het fondsbureau worden voorgelegd;
Indieners ontvangen uiterlijk een week na de sluitingsdatum per e-mail een ontvangstbevestiging;
De selectie van de voorstellen wordt uiterlijk in week 44 per e-mail en in de nieuwsbrief van het Stimuleringsfonds bekendgemaakt.