<
subsidies / archief open oproepen

Open Oproep Ruimte voor Creatief Vakmanschap

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Practoraat Creatief Vakmanschap van het ROC van Amsterdam nodigen ontwerpers uit deel te nemen aan een ontwerpend onderzoekstraject gericht op de ontwikkeling van een leer- en maakomgeving voor startende creatieve vakmensen. Zes ontwerpers werken 6 maanden intensief samen met startende creatieve vakmensen, docenten van verschillende Amsterdamse MBO-instellingen, opdrachtgevers uit het werkveld en diverse experts op het gebied van onderwijsinnovatie. Het ontwerpend onderzoek wordt uitgevoerd op locatie in de Plaatsmakerij, een creatieve broedplek in het voormalige ING-complex aan de Haarlemmerweg in Amsterdam. Geïnteresseerde (interieur-) architecten, ontwerpers en makers kunnen tot en met 30 november hun motivatie voor deelname insturen.

Deze oproep is beëindigd, meer over de geselecteerde ontwerpers en resultaten vind u op de kennispagina onderwijs.


Doel van dit onderzoekstraject is het ontwikkelen en testen van een omgeving waarbinnen pas afgestudeerde MBO-ers de mogelijkheid krijgen om zich vanuit hun brede palet aan capaciteiten en kwaliteiten door te ontwikkelen tot co-creërende makers en zelfstandig ondernemers. Een omgeving waar zij niet alleen onderling, maar ook samen met professionals en opdrachtgevers kunnen maken en door kunnen leren.

Een afgestudeerde mbo-er is gemiddeld 20 jaar als deze van school komt. Voor startende creatieve vakmensen blijkt de overgang van school naar het zelfstandig ondernemerschap of een eigen bedrijf groot. De formele doorleermogelijkheden richting het HBO sluiten vaak niet goed aan op de praktische leerbehoeften van de vakman die in het MBO afstudeert. Er bestaat onder jonge creatieve ondernemers dan ook een sterke behoefte aan een verlenging van de creatieve vakmanschapsleerlijn.

In het ontwerpend onderzoek naar een vernieuwende leer- en werkomgeving voor startende creatieve vakmensen worden de huidige onderwijskaders losgelaten en wordt ontworpen vanuit een nieuwe visie op een 'leven lang leren voor vakmensen'. In de uitvoering wordt samengewerkt met een aantal startende creatieve vakmensen, die onlangs afstudeerden aan het MBO College Zuid, het Hout en Meubileringscollege en Mediacollege Amsterdam. Daarbij zal co-creatie plaatsvinden met docenten van verschillende opleidingen van deze onderwijsinstellingen, opdrachtgevers uit het werkveld en diverse experts op het gebied van onderwijsinnovatie. Naast het ontwerpend onderzoek leveren ontwerpers onder leiding van experts ook een bijdrage aan de implementatie van de uitkomsten in een duurzaam organisatiemodel.

Context
Het ontwerpend onderzoek naar een vernieuwende leer- en werkomgeving voor startende creatieve vakmensen is een gezamenlijk initiatief van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Practoraat Creatief Vakmanschap. MBO College Zuid van het ROC van Amsterdam richtte in 2015 dit Practoraat Creatief Vakmanschap op met als doel om een betere facilitering en positionering van het creatieve vakmanschap te realiseren. Sinds kort werkt het Practoraat Creatief Vakmanschap hierin samen met het Hout en Meubileringscollege en het Mediacollege Amsterdam. Zij wordt daarin ondersteund door het 'MBO Agenda fonds' van de Gemeente Amsterdam. Het ontwerpend onderzoek maakt onderdeel uit van een tweejarige innovatietraject.

Selectieprocedure
De beoogde ontwerpers voor dit project beschikken over:

Visie op 'leven lang leren' in een snel veranderende samenleving
Sterke motivatie om bij te dragen aan de versterking van de vakmanschapsleerlijn en aan de emancipatie van (creatieve) Mbo studenten
Open, constructieve en co-creatieve houding
Ervaring met het werken in interdisciplinaire teams

Geïnteresseerde (interieur-)architecten, (digitale) ontwerpers en makers kunnen t/m woensdag 30 november 2016 een motivatie voor deelname, portfolio en cv inzenden, waaruit kennis, ervaring, ambitie en engagement ten aanzien van de thematiek blijkt. De motivatie bestaat uit maximaal 2000 woorden. De portfolio is op A4-formaat, telt maximaal 10 pagina's en is niet groter dan 5 MB. De CV is op A4-formaat, telt maximaal 2 pagina's en is niet groter dan 2 MB. Als de inzending niet aan bovenstaande omschrijving voldoet, kan er geen beoordeling plaatsvinden van de inzending.

Bij de beoordeling van de voorstellen wordt met name gelet op ontwerpkwaliteit, motivatie, co-creatieve houding en kennis betreffende het thema.

Indienen
Uw inzending kunt u t/m woensdag 30 november indienen via de online aanvraagomgeving van het Stimuleringsfonds. Selecteer hierbij binnen de Open Oproep Onderwijs de ronde 16RN Open Oproep Ruimte voor Creatief Vakmanschap.

U kunt geen concepten aan het fondsbureau voorleggen. Uiterlijk een week na de sluitingsdatum ontvangt u per e-mail een ontvangstbevestiging. Uit de inzendingen selecteert het fonds en MBO Zuid samen met twee externe adviseurs maximaal 6 (interieur-)architecten, ontwerpers en/of makers.

Geselecteerde deelnemers ontvangen een subsidie van maximaal € 6.240,- van het Stimuleringsfonds bij deelname aan het gehele traject. Tijdsduur deelname is 24 dagdelen over een periode van 6 maanden. De looptijd van het traject is van januari t/m juni 2017.

Let op: Vraag tijdig uw inloggegevens voor de online aanvraagomgeving aan en raak vertrouwd met het aanvraagformulier. Het valideren van een nieuw gebruikersaccount tot maximaal 1 werkdag duren. Zie voor meer informatie de spelregels online aanvragen.

Beoordeling
De beoordeling heeft de vorm van een tender. Dit betekent dat een aantal voorstellen boven de andere inzendingen wordt verkozen. Het Stimuleringsfonds zal alleen communiceren over de geselecteerde voorstellen en niet corresponderen over de afwijzing van individuele voorstellen. De voorstellenselectie wordt uiterlijk 22 december 2016 per e-mail. Het fondsbureau neemt contact op met de geselecteerden. 

Procedure
De Open Oproep draagt bij aan de uitvoering van het programma Onderwijsomgeving, van de Actieagenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp (AARO), dat het Stimuleringsfonds uitvoert in opdracht van het ministerie van OCW. Doel van dit programma is het verbeteren van de kwaliteit van de onderwijsomgeving door de inzet van ontwerpers. Voor meer informatie over dit programma bezoekt u onze kennispagina Onderwijs. De procedure van een Open Oproep is beschreven in het Algemeen Subsidiereglement van het Stimuleringsfonds en onder de Deelregeling Architectuur. 

Voor vragen over de Open Oproep en de procedure kunt u contact opnemen met Jetske van Oosten, projectleider AARO-programma Onderwijsomgeving, 010-4361600, j.vanoosten@stimuleringsfonds.nl.

Verder ter informatie
Om subsidie te ontvangen moet u zijn ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel. Is dat niet het geval dan is het mogelijk om u na selectie alsnog in te schrijven.