<
subsidies / archief open oproepen

Open Oproep Salone del Mobile 2017

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie roept ontwerpers op om een voorstel in te dienen voor een presentatie tijdens de Salone del Mobile 2017, een van de omvangrijkste internationale beurzen voor meubel- en productontwerp. Van 4 tot en met 9 april 2017 vindt de komende editie plaats in Milaan. Deze oproep is de enige mogelijkheid om subsidie te ontvangen voor deelname aan de Salone del Mobile 2017.

Deze oproep is beëindigd, meer over de geselecteerde ontwerpers en resultaten vind u op de kennispagina vormgeving.


Het Stimuleringsfonds beoogt met deze Open Oproep de excellente kwaliteit van de Nederlandse ontwerpsector in Milaan te presenteren. Daarvoor maakt het fonds een selectie van voorstellen waarin de presentatie en de te tonen ontwerpen zich weten te onderscheiden in artistieke kwaliteit en presentatievorm. De Open Oproep is gericht op drie hoofddoelstellingen uit het internationaliseringsprogramma:

versterken imago Nederlandse ontwerpsector;
opbouwen duurzame samenwerkingsrelaties;
vergroten internationale werkterrein van de Nederlandse ontwerpsector.

Het is mogelijk om voor een individuele presentatie aan te vragen, maar de voorkeur gaat in deze Open Oproep uit naar voorstellen waarin bijzondere samenwerkingsvormen worden aangegaan of die gericht zijn op een groepspresentatie.

Indienen
Het voorstel kan t/m 23 november worden ingediend via de online aanvraagomgeving van het Stimuleringsfonds. Selecteer hierbij de deelregeling 'Open Oproep' en de ronde 'Deelname Salone del Mobile 2017'. Het projectvoorstel bestaat uit:
Een motivatie voor de presentatie en een toelichting op hoe de presentatie past in een langetermijnstrategie van de eigen ontwerppraktijk (max 2 pagina's A4), en wat het beoogde effect is vooraf en achteraf.
Een plan met een beknopte en heldere beschrijving van het doel en de opzet van de presentatie. Neem hierin ook een beschrijving van de presentatieplek op en motiveer de keuze voor deze locatie. In het geval van een gezamenlijke of groepspresentatie: motiveer de samenwerking en licht toe hoe de selectie van deelnemers tot stand is gekomen of komt (max. 4 pagina's A4).
Een portfolio met beeldmateriaal van de te presenteren ontwerpen (max. 15 pagina's A4).
Een begroting van kosten en inkomsten (max. 1 pagina A4) voor een inzending van een ontwerpstudio of ontwerper is een bedrag van maximaal € 5.000 per voorstel beschikbaar, voor een presentatie met twee of meer ontwerpers/ontwerpstudio's is een bedrag tussen de € 5.000 en € 10.000 per voorstel, en voor een groepspresentatie is een bedrag tussen de € 10.000 en € 20.000 per voorstel beschikbaar. De subsidie kan alleen worden aangewend voor reis- en verblijfskosten van de betrokken ontwerpers, transportkosten, kosten voor huur van de locatie en voor presentatie/communicatie. Deze posten moeten duidelijk naar voren komen in de begroting en onderbouwd met offertes of richtbedragen. Uit de begroting van de inkomsten blijkt de eigen bijdrage of ondersteuning van externe partijen.
Een beknopt cv van de betrokken ontwerper/ontwerpers (max. 2 pagina's A4).
Een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel. Is er geen KvK inschrijving dan kan deze na selectie nog worden ingestuurd.
Een representatieve afbeelding voor communicatiedoeleinden.

Als de inzending niet aan bovenstaande omschrijving voldoet, kan er geen beoordeling van het voorstel plaatsvinden.

Let op: Vraag tijdig uw inloggegevens voor de online aanvraagomgeving aan en raak vertrouwd met het aanvraagformulier. Het valideren van een nieuw gebruikersaccount tot maximaal 1 werkdag duren.

Beoordeling
Uit de inzendingen selecteert het Stimuleringsfonds samen met externe adviseurs een aantal voorstellen. De adviseurs brengen hun oordeel uit op basis van de volgende criteria:
De mate waarin de presentatie en de te tonen ontwerpen zich weten te onderscheiden in artistieke kwaliteit en presentatievorm
De mate waarin de presentatie een bijdrage levert aan het versterken van het imago van de Nederlandse creatieve industrie in het buitenland
De mate waarin de selectie van presentaties de Nederlandse ontwerpsector presenteert.

De beoordeling heeft de vorm van een tender: binnen het beschikbare budget wordt er een aantal voorstellen verkozen boven de andere. Het Stimuleringsfonds zal alleen communiceren over de geselecteerde voorstellen en niet corresponderen over de afwijzing van de individuele voorstellen.
Voor deze Open Oproep is een maximaal bedrag van € 75.000 beschikbaar.

Procedure
De procedure van een Open Oproep is beschreven in het Algemeen Subsidiereglement van het Stimuleringsfonds. De geselecteerde voorstellen ontvangen subsidie op basis van de Deelregeling Vormgeving. Voor vragen over de open oproep en de procedure kunt u contact opnemen met:
Eva Roolker, secretaris Deelregeling Vormgeving: e.roolker@stimuleringsfonds.nl of via telefoonnummer 010-4361600.

Publiciteit
Voorafgaand aan en tijdens de Salone del Mobile zal het fonds zich inspannen om publiciteit rondom de geselecteerde presentaties te verzorgen. Van de geselecteerde inzenders wordt verwacht dat ze hiervoor in overleg met het fonds beeld en tekst aanleveren. Na de selectie wordt contact opgenomen over de voorwaarden en de termijn voor het aanleveren van materiaal.

Ter informatie
Er kan geen concept van het voorstel aan het fondsbureau worden voorgelegd.
Indieners ontvangen uiterlijk een week na de sluitingsdatum per e-mail een ontvangstbevestiging.
De selectie van de voorstellen wordt uiterlijk in week 50 per e-mail en in de nieuwsbrief van het Stimuleringsfonds bekendgemaakt.
Het fondsbureau neemt contact op met de geselecteerden. 

Uitwisseling
Het Stimuleringsfonds organiseert twee bijeenkomsten voor de geselecteerden: één voorafgaand aan de Salone en één na afloop van de Salone. De eerste bijeenkomst heeft tot doel om als selectie zo goed mogelijk voorbereid te zijn om de Nederlandse ontwerpsector te presenteren in Milaan. De geselecteerden maken met elkaar kennis en wisselen ideeën en ervaringen uit voor een optimale deelname. De tweede bijeenkomst is gericht op de evaluatie van de deelname en presentatie in Milaan.
In voorbereiding op de Salone del Mobile 2016 heeft het Stimuleringsfonds vergelijkbare bijeenkomsten georganiseerd. Lees dit nieuwsbericht om kennis te nemen van tips voor een optimale presentatie in Milaan.

Foto: Ilco Kemmere Fotografie