<
subsidies / archief open oproepen

Open Oproep Talentontwikkeling in Internationale Context

Vier beurzen voor internationale talentontwikkeling

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie voert in de jaren 2014-2016 in opdracht van het Ministerie van OCW het programma Talentontwikkeling in Internationale Context uit. Dit programma is gericht op de verdieping van de artistieke en professionele ontwikkeling van ontwerpers en makers die behoren tot de top van de creatieve industrie (e-cultuur, vormgeving, architectuur). Dit jaar schrijft het Stimuleringsfonds voor de tweede maal deze Open Oproep uit. Jaarlijks is er slechts één ronde voor dit programma.

Ontwerpers, vormgevers, makers, critici en/of curatoren die tot de internationale top behoren kunnen binnen dit programma een aanvraag indienen voor een bijdrage van maximaal € 25.000. Voorwaarde voor ondersteuning is de samenwerking met een internationale instelling, organisatie of bedrijf met een uitstekende reputatie. In het kader van deze Open Oproep moet de maker of ontwerper van Nederlandse afkomst zijn en/of een praktijk hebben die in Nederland is geregistreerd.

Beoordeling
Bij de beoordeling van de aanvraag wordt een aantal externe adviseurs geraadpleegd. Zij beoordelen op basis van de volgende criteria:

in hoeverre de ontwerpers, vormgevers, makers, critici en/of curatoren uit de creatieve industrie (e-cultuur, vormgeving, architectuur) tot de internationale top behoren en een onderscheidende positie innemen;
in hoeverre de betrokken buitenlandse instelling, organisatie of bedrijf een uitstekende reputatie heeft;
in hoeverre het voorgestelde plan bijdraagt aan de verdere artistieke en professionele ontwikkeling van de maker;
in hoeverre het voorstel consistent is in doel, opzet, betrokken deskundigheid, publieksbereik en de mate en wijze van cofinanciering;
in hoeverre er sprake is van een Nederlands belang.

De beoordeling heeft de vorm van een tender: binnen het beschikbare budget wordt er een aantal voorstellen verkozen boven de andere. Het Stimuleringsfonds zal alleen communiceren over de geselecteerde voorstellen en niet corresponderen over de afwijzing van individuele voorstellen. De Open Oproep volgt de procedure die is beschreven in het Algemeen Subsidiereglement van het Stimuleringsfonds. De geselecteerde voorstellen ontvangen subsidie op basis van de Deelregeling Talentontwikkeling, waarbij de artikelen 4 en 5 niet van toepassing zijn op deze procedure.

Indienen
Voor een overzichtelijke inname en beoordeling wordt gevraagd het voorstel in te dienen via de online aanvraagomgeving van het fonds. Kies de Open Oproep Internationale Talentontwikkeling, ronde 15TO. In de online aanvraagomgeving vindt u een precieze omschrijving van de vereiste documenten. De aanvraag kan tot en met 1 juni 2015 worden ingediend bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

Beschikbaar budget
Voor deze Open Oproep stelt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie maximaal € 100.000 beschikbaar. De maximale bijdrage per aanvraag is € 25.000. De subsidie is nadrukkelijk bestemd voor internationale activiteiten die bijdragen aan de artistieke en/of professionele ontplooiing van de ontwerpers, vormgevers, makers, critici en/of curatoren uit de creatieve industrie.

Verder ter informatie
U kunt geen conceptaanvraag aan het fondsbureau voorleggen. Uiterlijk een week na de sluitingsdatum ontvangt u per e-mail een ontvangstbevestiging. De selectie wordt uiterlijk 15 juli 2015 per e-mail bekendgemaakt. Vanaf dat moment kan het traject pas van start gaan. Het streven is dat het project in 2015 en/of 2016 plaatsvindt. In ieder geval moet het binnen 18 maanden zijn afgerond. Bij selectie van uw voorstel zal het fondsbureau contact met u opnemen. Om het verleende bedrag te ontvangen moet u zijn ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel. Is dat niet het geval dan is het mogelijk om u na de selectie alsnog in te schrijven. Voor vragen over de Open Oproep en de procedure kunt u contact opnemen met secretaris van de Deelregeling Talentontwikkeling Anselm van Sintfiet via a.vansintfiet@stimuleringsfonds.nl of 010 436 1600.

Geselecteerde projecten
Bekijk hier welke projecten zijn geselecteerd in het kader van deze Open Oproep.