<
subsidies / archief open oproepen

Open Oproep Talentontwikkeling in Internationale Context 2016

Vier beurzen voor internationale talentontwikkeling

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie voert in de jaren 2014-2016 in opdracht van het ministerie van OCW het programma Talentontwikkeling in Internationale Context uit. Het programma Talentontwikkeling in Internationale Context is gericht op de verdieping van de artistieke en professionele ontwikkeling van ontwerpers en makers die behoren tot de top van de creatieve industrie (digitale cultuur, vormgeving, architectuur). In 2016 schrijft het Stimuleringsfonds voor de derde en laatste maal een Open Oproep uit in het kader van dit programma.

Deze oproep is beëindigd, meer over de geselecteerde ontwerpers en resultaten vind u op de kennispagina internationalisering.


Ontwerpers, vormgevers, makers, critici en/of curatoren die tot de internationale top behoren kunnen een aanvraag indienen voor een bijdrage van maximaal € 25.000. Voorwaarde voor ondersteuning is de samenwerking en presentatie met een internationale instelling, organisatie of bedrijf met een uitstekende reputatie. In het kader van deze Open Oproep moet de maker of ontwerper van Nederlandse afkomst zijn en/of een praktijk hebben die in Nederland is geregistreerd.

Indienen
Voor een overzichtelijke inname en beoordeling wordt u gevraagd het voorstel in te dienen via de online aanvraagomgeving. Hiervoor kiest u de regeling 'Open Oproep' en vervolgens de ronde 'Internationale Talentontwikkeling'. De aanvraag kan tot en met woensdag 17 augustus 2016 worden ingediend bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

De aanvraag bestaat uit:

een motivatiebrief;
een projectplan (max. 12 pagina's A4) met daarin:
a) een heldere, beknopte omschrijving van de te ondernemen internationale activiteiten;
b) een beknopte omschrijving van een of meerdere betrokken buitenlandse instellingen, organisaties of bedrijven;
c) een motivatie van de keuze van deze partner(s);
d) een toelichting van de buitenlandse instelling, organisatie of bedrijf op de wijze van samenwerking en het beoogde resultaat;
e) een beknopt overzicht van begrote kosten, inkomsten en planning.
een portfolio;
beknopt curriculum vitae.

Beoordeling
Bij de beoordeling van de aanvraag wordt een aantal externe adviseurs geraadpleegd. Zij beoordelen op basis van de volgende criteria:
in hoeverre de ontwerpers, vormgevers, makers, critici en/of curatoren uit de creatieve industrie (digitale cultuur, vormgeving, architectuur) tot de internationale top behoren en een onderscheidende positie innemen;
in hoeverre de betrokken buitenlandse instelling, organisatie of bedrijf een uitstekende reputatie heeft;
in hoeverre het voorgestelde plan bijdraagt aan de verdere artistieke en professionele ontwikkeling van de betrokken maker;
in hoeverre het voorstel consistent is in doel, opzet, betrokken deskundigheid, publieksbereik en de mate en wijze van cofinanciering;
in hoeverre er sprake is van een Nederlands belang.

De beoordeling heeft de vorm van een tender: binnen het beschikbare budget wordt er een aantal voorstellen verkozen boven de andere. Het Stimuleringsfonds zal alleen communiceren over de geselecteerde voorstellen en niet corresponderen over de afwijzing van individuele voorstellen. De Open Oproep volgt de procedure die is beschreven in het Algemeen Subsidiereglement van het Stimuleringsfonds. De geselecteerde voorstellen ontvangen subsidie op basis van de Deelregeling Talentontwikkeling, waarbij de artikelen 4 en 5 niet van toepassing zijn op deze procedure.

Beschikbaar budget
Voor deze Open Oproep stelt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie maximaal € 100.000 beschikbaar. De maximale bijdrage per aanvraag is € 25.000. De subsidie is nadrukkelijk bestemd voor internationale activiteiten die bijdragen aan de artistieke en/of professionele ontplooiing van de ontwerpers, vormgevers, makers, critici en/of curatoren uit de creatieve industrie.

Ter informatie
U kunt geen conceptaanvraag aan het fondsbureau voorleggen. Uiterlijk een week na de sluitingsdatum ontvangt u per e-mail een ontvangstbevestiging. De selectie wordt uiterlijk 15 september 2016 per e-mail bekendgemaakt. Vanaf dat moment kan het project pas van start gaan. Het project moet binnen 18 maanden zijn afgerond gerekend vanaf 15 september 2016. Bij selectie van uw voorstel zal het fondsbureau contact met u opnemen. Om het verleende bedrag te ontvangen moet u zijn ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel. Is dat niet het geval dan is het mogelijk om u na de selectie alsnog in te schrijven.

Voor vragen over de oproep en procedure kunt u contact opnemen met de secretaris van de deelregeling Talentontwikkeling, Anselm van Sintfiet, a.vansintfiet@stimuleringsfonds.nl of 010-436 1600.

Eerdere selecties
Bekijk hier de selectie in 2015 en 2014.

Foto: 'Aarde' van Claudy Jongstra (Nederland, 1963), een onderzoek naar mineralen voor een sculpturale wandinstallatie voor het Museum of Modern Art in San Francisco. Fotografie: Matt Kursh