<
subsidies / archief open oproepen

Open Oproep Werkperiode Beeld en Geluid‎

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid bieden gezamenlijk vier werkperioden bij het Instituut voor Beeld en Geluid. De geselecteerde makers / ontwerpers worden in de gelegenheid gesteld nieuw werk te maken in reactie op-, of gebruik makend van de collectie van Beeld en Geluid en ontvangen een werkbeurs van €5.000. Dien uiterlijk 12 april een motivatiebrief en portfolio in.

Deze oproep is beëindigd, meer over de geselecteerde ontwerpers en resultaten vind u op de kennispagina digitale cultuur.


De collectie van Beeld en Geluid bevat meer dan 1 miljoen uur aan waardevol, cultureel historisch, audiovisueel materiaal. Een groeiend deel van de collectie wordt door Beeld en Geluid beschikbaar gesteld onder open licenties. De 'open collectie' omvat op dit moment enkele tienduizenden items aan audiovisueel materiaal en is beschikbaar voor creatief hergebruik door derden.

Het instituut stond samen met Kennisland en Open State Foundation aan de wieg van Open Cultuur Data en stelt de 'open collectie' o.a. beschikbaar via platformen zoals www.openbeelden.nl en www.geluidvannederland.nl. Binnen het talentontwikkelingstraject zal het instituut de opgedane kennis binnen deze initiatieven delen met de makers.

Werkperiode
Beeld en Geluid stelt maximaal vier werkplekken beschikbaar voor de periode van mei 2016 tot februari 2017 voor makers met affiniteit op het gebied van audiovisueel werk, grafisch ontwerpers, animatoren en vormgevers. Het Stimuleringsfonds stelt hiervoor vier werkbeurzen beschikbaar. De beurs bestaat uit een bedrag van €5.000 waarvan €4.000 honorarium en €1.000 werkbudget.
De geselecteerde makers worden in de gelegenheid gesteld nieuw werk te maken in reactie op-, of gebruikmakend van de open collectie van Beeld en Geluid. De makers krijgen ondersteuning van medewerkers van Beeld en Geluid en externe experts in hun onderzoek. Elke drie weken vindt er een plenaire sessie plaats waarvoor externe experts worden uitgenodigd hun kennis te delen.
De externe experts die de deelnemers ondersteunen zijn:

Mieke Gerritzen - MOTI
Arnout Hulskamp - Children of the Light
Boris Debackere - V2_Instituut voor de instabiele media
Dirk Vis
Farah Rahman - AV-ontwerper
Marloes de Vries - Showroom MAMA
Julia van Mourik – The One Minutes
Het traject wordt afgesloten met een publieke presentatie van de onderzoeken en eindresultaten.

Indienen
Het traject is bedoeld voor makers die zijn afgestudeerd aan een relevante opleiding op het gebied van vormgeving of (media)technologie. Het voorstel kan t/m 12 april worden ingediend via de online aanvraagomgeving van het Stimuleringsfonds. Selecteer hierbij de deelregeling 'Talentontwikkeling' en de ronde Project Open Collectie. Het voorstel bestaat uit:
een motivatiebrief waarin een heldere, beknopte omschrijving van het project/onderzoek staat beschreven en een motivatie voor het werken met de open collectie audiovisueel materiaal; (max 2 pagina's).
bijlage I: portfolio (max 15 pagina's);
bijlage II: CV (max. 2 pagina's per voorstel);
bijlage III: uittreksel KvK dat niet ouder dan 1 jaar is. Is er geen KvK inschrijving dan kan deze na selectie nog worden ingestuurd.
In de pdf bestanden kunnen links naar vimeofimpjes worden opgenomen.

Let op: Vraag tijdig je inloggegevens voor de online aanvraagomgeving aan en raak vertrouwd met het aanvraagformulier. Het valideren van een nieuw gebruikersaccount kan tot maximaal 1 werkdag duren. Zie voor meer informatie de spelregels online aanvragen.


Beoordeling
Uit de inzendingen selecteert het Stimuleringsfonds en Beeld en Geluid samen met externe deskundigen een aantal voorstellen voor deelname aan het traject op basis van de volgende criteria:
kwaliteit van het werk van de maker (portfolio);
onderscheidende opzet van het voorstel ten opzicht van het creatief hergebruik van open collecties;
motivatie voor het werken met de open collectie.
De beoordeling heeft de vorm van een tender: binnen het beschikbare budget wordt er een aantal voorstellen verkozen boven de andere. Het Stimuleringsfonds zal alleen communiceren over de geselecteerde voorstellen en niet corresponderen over de afwijzing van de individuele voorstellen.
Voor deze Open Oproep is een maximaal bedrag van €20.000 beschikbaar. Het fonds verwacht meerdere voorstellen te kunnen ondersteunen.

Procedure
Het Stimuleringsfonds streeft naar een bekendmaking begin mei 2016. De procedure van een Open Oproep is beschreven in het Algemeen Subsidiereglement van het Stimuleringsfonds. Voor vragen over de open oproep en de procedure kunt u contact opnemen met: Anouk Laverge, adjunct-secretaris Deelregeling Talentontwikkeling, via a.laverge@stimuleringsfonds.nl of 010-4361600.

Verder ter informatie
Om subsidie te ontvangen moet je zijn ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel. Is dat niet het geval dan is het mogelijk om je na de selectie alsnog in te schrijven.
Er kan geen concept van het voorstel aan het fondsbureau worden voorgelegd.
Indieners ontvangen uiterlijk een week na de sluitingsdatum per e-mail een ontvangstbevestiging.
De selectie van de voorstellen wordt per e-mail bekendgemaakt. Het fondsbureau neemt contact op met de geselecteerden.