<
subsidies / archief open oproepen

Productvormgeving

In augustus 2014 schrijft het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie de Open Oproep Productvormgeving uit voor ontwerpvoorstellen van meubel- en interieurproducten. Het Stimuleringsfonds initieert deze Open Oproep om de aansluiting tussen ontwerpers en opdrachtgevers/producenten te verbeteren en om te stimuleren dat goede ontwerpen daadwerkelijk hun weg naar productie vinden.

Dit bericht is een vooraankondiging van de Open Oproep. Deze oproep is een samenwerking met Pols Potten, Van Esch, DutZ collection, Michiel Drijver Keramiek en DKHome. Deze opdrachtgevers zijn tevens producenten en schrijven ieder een opdracht uit voor een nieuw product voor hun bestaande collectie. Kan jouw ontwerp de bestaande collecties van deze opdrachtgevers verrijken? Reageer op een of meerdere specifieke opdracht(en) door een opdrachtvoorstel in te dienen. Uit alle voorstellen wordt per opdracht één voorstel geselecteerd. Indien jouw voorstel geselecteerd wordt, krijg je voor de uitvoering van het fonds een honorarium van € 1.500. Daarnaast ondersteunt het fonds je reis- en verblijfskosten en materiaalkosten (met een max. van € 5.000) om op locatie je ontwerp in samenwerking met de opdrachtgever én met ervaren ontwerpers uit te werken. Je ontwerp wordt door de opdrachtgever in productie genomen, gedistribueerd en in de winkel aangeboden. Met iedere geselecteerde ontwerper wordt in een vroeg stadium afspraken gemaakt over te ontvangen royalties per verkocht product.

Op bezoek bij de opdrachtgevers
Om goed voorbereid aan deze opdracht te beginnen is er de gelegenheid om de opdrachtgevers te bezoeken. Het fonds organiseert deze bezoeken tussen 18 en 22 augustus.

maandag 18 augustus, 13.00- 16.00 uur: bezoek aan Michiel Drijver, MD, Rotterdam
dinsdag 19 augustus, 13.00-16.00 uur: bezoek aan Berno van Dooren, Dutz, Kampen
woensdag 20 augustus, 13.00-16.00 uur: bezoek aan Ad en Simon van Esch, Van Esch, Goirle
donderdag 21 augustus, 13.00-16.00 uur: bezoek aan Jan Wolleswinkel, Pols Potten, Aalsmeer
vrijdag 22 augustus, 13.00-16.00 uur: bezoek aan Derrec Teeksens, DK HOME, Meerkerk

Als je je aanmeldt voor een of meerdere bezoek(en) aan de opdrachtgever, krijg je nadere instructie over de opdracht en alle productie- en technische mogelijkheden. Je meldt je voor een/meerdere bezoek(en) aan door uiterlijk maandag 12 augustus je CV en portfolio als pdf-bestand te sturen naar vormgeving@stimuleringsfonds.nl. Je CV mag maximaal 2 A4 zijn. Je portfolio bestaat uit afbeeldingen van max. 10 recente en relevante projecten/ontwerpen. Licht de projecten toe met een korte omschrijving (techniek, materiaal, jaartal, uitgangspunten). Geef in de email aan naar welk(e) locatiebezoek(en) je voorkeur uitgaat. Per bezoek kunnen maximaal 30 mensen mee. Bij overinschrijving wordt vooraf een selectie gemaakt. Ook als je niet aanwezig bent bij de bezoeken, kun je meedoen aan de Open Oproep. Informatie over de opdrachten wordt nader bekend gemaakt, houd hiervoor de website in de gaten.

Deadline Open Oproep
Na deze bezoeken schrijft het fonds in augustus de Open Oproep uit voor de ontwerpopdrachten van de vijf opdrachtgevers. De sluitingsdatum van deze Open Oproep Productvormgeving zal op 8 september zijn.


Introductie van de vijf opdrachtgevers en hun opdrachtomschrijving:

Pols Potten: een recycle- of upcyclebaar product of productlijn, dat een duurzaam alternatief biedt voor gangbare producten of toepassingen. Er zijn productiemogelijkheden met diverse materialen en technieken in China, Vietnam, India en Indonesië.

Van Esch: Ontwerp een modulaire wandoplossing met 1 tot 4 kleerhangers. Houd in gedachte dat het ontwerp later uitgebreid kan worden tot een programma met bv. een staand garderoberek, een garderobestandaard en/of een haak. Het product moet ingezet kunnen worden in projecten, maar ook voor thuis toepasbaar zijn. Tussen het strakke design van Tree Hooked en Circus en het zakelijke garderobesysteem Tertio willen we met dit product een zachtere kant aan de van Esch collectie toevoegen. Denk hierbij aan ander materiaalgebruik. Er zijn productiemogelijkheden in Nederland, Duitsland en Azië.

DutZ collection: Ontwerp een lamp van glas in lijn van de bestaande Dutz Collectie. De nieuwe lamp moet het merk Dutz steviger profileren in de zin dat deze zich moet onderscheiden ten aanzien van soortgelijk glaswerk. De lamp moet creatief zijn, origineel, maar wel met behoud van het DutZ karakter van het glas, namelijk ambachtelijk geblazen glas deels geblazen in houten mallen en handmatig gevormd. De lamp moet als vernieuwend en fris worden gezien door de uiteindelijke klanten. Er zijn productiemogelijkheden in Oekraïne, Polen en Roemenië.

Michiel Drijver Keramiek: De bestaande collectie mag verrijkt worden met meer uitgesproken producten die het merk meer zichtbaarheid geven. Er zal gewerkt worden met een keramiste in Nederland en een kaarsenfabriek in België. De bedoeling is dat er een keramisch object gemaakt wordt met een kaars.

DK Home: De opdrachten waarvan DK Home gebruik maakt zijn divers en van een onnavolgbare kwaliteit. Vazen, meubels, lampen, spiegels en kunstplanten bestaan al in overvloed in de collectie. Ontwerp een kleine uitgesproken collectie van verschillende producten die tezamen een familie vormen. Er zijn productiemogelijkheden in Azië.

Voor meer informatie over de Open Oproep en de opdrachten neem contact op met Eva Roolker: e.roolker@stimuleringsfonds.nl of 010-4361600.


Noot 1: Het Stimuleringsfonds heeft in een vroeg stadium afspraken met de opdrachtgevers gemaakt. Ontwerpvoorstellen die niet geselecteerd zijn mogen dan ook niet in een later stadium door de opdrachtgever zelf geproduceerd worden.

Noot 2: Deze Open Oproep betreft een pilotproject. De opdrachtgevers hebben zich verbonden aan de voorwaarden voor dit eenmalige project. Alle partijen die hieraan meedoen werken samen om kennis en ervaring te delen. Alle kennis die eruit voortkomt (m.u.v. de ontwerpvoorstellen) wordt gedeeld en openbaar gemaakt. Het fonds gebruikt deze kennis mogelijk voor vervolgprojecten.

Geselecteerde projecten
Bekijk hier welke projecten zijn geselecteerd in het kader van deze Open Oproep.