<
subsidies

Deelregeling Meerjarige programma's

Jaarbudget: € 2.150.000

Met de Deelregeling Meerjarige programma's ondersteunt het Stimuleringsfonds meerjarige activiteitenprogramma's die bijdragen aan het bevorderen van hoogwaardige kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de hedendaagse Nederlandse architectuur, vormgeving en digitale cultuur en die de belangstelling voor deze disciplines stimuleren.

Per subsidieronde kan aangevraagd worden voor tweejarige en vierjarige programma's. De laatste aanvraagronde is gesloten op 11 april 2018. De uitvoering van de geselecteerde programma's vindt plaats in 2017-2018 / 2019-2020 of 2017-2020. De uitvoering van deze regeling maakt onderdeel uit van het beleid 2017-2020.

Instellingen die op basis van deze deelregeling subsidie ontvangen, kunnen gedurende de uitvoering van het programma geen aanspraak maken op andere subsidies van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, met uitzondering van aanvraagprocedures die deel uitmaken van het Programmahuis van het Stimuleringsfonds.

 • subsidieprocedure

 • Innemen
  Als u uw aanvraag heeft ingediend, controleert het fondsbureau uw aanvraag op de formele eisen uit het Subsidiereglement (PDF) en de Deelregeling Meerjarige programma's (PDF).

  Beoordelen
  Een adviescommissie beoordeelt de mate waarin uw aanvraag aansluit op de criteria in artikel 16 t/m 21 van het Subsidiereglement (PDF) en de specifieke doelstelling van de Deelregeling Meerjarige programma's (artikel 1 uit de Deelregeling Meerjarige programma's (PDF)). Bekijk hier de adviescommissie voor de Deelregeling Meerjarige Programma's.

  Besluit
  Het bestuur betrekt het advies van de commissie in het besluit tot het al dan niet verlenen van de subsidie. Via een beschikking wordt u op de hoogte gebracht over dit besluit. Dit ontvangt u uiterlijk tien weken na de sluitingsdatum van de deelregeling.

  Verantwoording
  Indien u subsidie ontvangt van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie gaat u ook verplichtingen aan. Lees hier belangrijke informatie over uw verantwoording. Indien u vanaf € 125.000 ontvangt dient u het Controleprotocol Subsidies Stimuleringsfonds Creatieve Industrie door te nemen en in te vullen.
 • Contact

 • Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
  Anouk Laverge

  U kunt ook bellen met 010 4361600.

  toekenningen