<
subsidies

Deelregeling Meerjarige programma's 2017-2020

Met de Deelregeling Meerjarige programma's ondersteunde het Stimuleringsfonds tussen 2017 en 2020 meerjarige activiteitenprogramma's die bijdragen aan het bevorderen van hoogwaardige kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de hedendaagse Nederlandse architectuur, vormgeving en digitale cultuur en die de belangstelling voor deze disciplines stimuleren.

De uitvoering van de geselecteerde programma's vond plaats in 2017-2018 / 2019-2020 en 2017-2020. De subsidieronde bestond uit 2-jarige en 4-jarige programma's. De uitvoering van deze regeling maakte onderdeel uit van het beleid 2017-2020.

Instellingen die op basis van deze deelregeling subsidie ontvangen, kunnen gedurende de uitvoering van het programma geen aanspraak maken op andere subsidies van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, met uitzondering van aanvraagprocedures die deel uitmaken van het Programmahuis van het Stimuleringsfonds.

In de periode 2021-2024 voert het Stimuleringsfonds de nieuwe Regeling Vierjarige Instellingssubsidie Creatieve Industrie 2021-2024. Er volgt een nieuwe deelregeling voor 1- en 2-jarige activiteitenprogramma's.

 • subsidieprocedure

 • innemen
  Als u uw aanvraag heeft ingediend, controleert het fondsbureau uw aanvraag op de formele eisen uit het Subsidiereglement (PDF) en de Deelregeling Meerjarige programma's 2017-2020 (PDF).

  beoordelen
  Een adviescommissie beoordeelt de mate waarin uw aanvraag aansluit op de criteria in artikel 16 t/m 21 van het Subsidiereglement (PDF) en de specifieke doelstelling van de Deelregeling Meerjarige programma's 2017-2020 (artikel 1 uit de Deelregeling Meerjarige programma's 2017-2020 (PDF)). Bekijk hier de adviescommissie voor de Deelregeling Meerjarige Programma's 2017-2020.

  prioritering
  Het komt geregeld voor dat het beschikbare budget van een subsidieronde niet toereikend is. De gevraagde subsidie van alle positief beoordeelde aanvragen overschrijdt in dat geval het rondebudget, ofwel het subsidieplafond. Er moet dan worden geprioriteerd. Dat gebeurt volgens artikel 9 en artikel 10 van het Subsidiereglement. Hierbij geldt artikel 10, tweede lid, a:

  'Het beschikbare bedrag wordt toegekend aan de aanvragers waarvan de aanvraag het hoogst wordt gewaardeerd, waarbij aan de hoogst gewaardeerden de gevraagde bijdrage kan worden verleend zo lang het totaal daarvan het subsidieplafond niet overschrijdt, waarna aan de aanvrager aan wie toekenning zou leiden tot overschrijding van het subsidieplafond slechts het bedrag wordt toegekend dat resteert tot aan het subsidieplafond.'

  besluit
  Het bestuur betrekt het advies van de commissie in het besluit tot het al dan niet verlenen van de subsidie. Via een beschikking wordt u op de hoogte gebracht over dit besluit. Dit ontvangt u uiterlijk tien weken na de sluitingsdatum van de deelregeling. U ontvangt per mail een bericht met de uitslag.

  verantwoording
  Indien u subsidie ontvangt van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie gaat u ook verplichtingen aan. Lees hier belangrijke informatie over uw verantwoording. Indien u vanaf € 125.000 ontvangt dient u het Controleprotocol Subsidies Stimuleringsfonds Creatieve Industrie door te nemen en in te vullen.
 • Contact

 • Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
  Anouk Laverge

  U kunt ook bellen met 010 4361600.

  toekenningen