<
subsidies / open oproepen

Open Oproep Applied Games

Het Stimuleringsfonds roept game-ontwikkelaars op om projectvoorstellen in te dienen gericht op de ontwikkeling van applied games (ook wel toegepaste games of serious games genoemd). De vraag naar game-oplossingen voor maatschappelijke opgaves neemt toe. Dit schept mogelijkheden voor Nederlandse game studio's om samen met opdrachtgevers innovatieve gameconcepten te ontwikkelen en te testen. Games hebben als geen ander medium de potentie om mensen op een speelse manier te motiveren, te trainen of iets te leren. Het ontwikkelen van applied games vraagt om ervaring, specifieke kennis en een open houding van alle betrokken partijen. Op dit vlak wil het Stimuleringsfonds een impuls geven.

De oproep staat open voor alle vormen van gameplay. Het doel van de game kan variëren van educatie tot zorg en van training tot bewustwording. Er kunnen voorstellen worden ingediend voor elke fase van ontwikkeling: van prototyping en productie tot testen en validatie. Voorwaarden zijn dat er een duidelijk maatschappelijk belang wordt gediend en dat er op het moment van indienen sprake is van een inhoudelijke samenwerking (of toezegging daarop) tussen een gameontwikkelaar en één of meerdere maatschappelijke partijen. Aan de Open Oproep is een eenjarig kennisuitwisselingsprogramma verbonden. Geselecteerde partijen presenteren tussentijds hun vorderingen aan elkaar en aan het fonds. Daarnaast worden twee op maat gesneden excursies georganiseerd. Ter afsluiting van het traject wordt medio februari 2017 een netwerk- en publieksbijeenkomst georganiseerd waar de partijen hun project en de voorlopige resultaten presenteren.

Het doel van de Open Oproep is onderzoek naar nieuwe vormen van gameplay in de context van maatschappelijke opgaves te stimuleren. Hiermee beoogt het fonds kennisontwikkeling bij gameontwikkelaars te bewerkstelligen en nieuwe onderzoeken en producties mogelijk te maken. De positie en vrije ruimte van de gameontwikkelaar ten opzichte van de opdrachtgever speelt hierin een belangrijke rol.

Procedure
Voorstellen worden voorgelegd aan een onafhankelijke adviescommissie. Bij de beoordeling wordt specifiek gelet op:

De motivatie en ervaring van de betrokken gameontwikkelaars;
De originaliteit en het innovatieve karakter van de gameplay in relatie tot het doel van de game;
De opzet en meerwaarde van de samenwerking.

Voorstellen worden ingediend via de online aanvraagomgeving van het Stimuleringsfonds. Selecteer hierbij de deelregeling 'Open Oproep' en de ronde 'Open Oproep Applied Games'. De selectie heeft de vorm van een tender: binnen het beschikbare budget wordt er een aantal voorstellen verkozen boven de andere. Het streven is vier tot vijf voorstellen te selecteren. Ondersteuning vindt plaats op basis van een aantoonbare subsidiebehoefte. Voor deze Open Oproep reserveert het fonds een bedrag van in totaal maximaal € 250.000.

Voorstellen kunnen tot en met 2 december 2015 worden ingediend. De selectie van de voorstellen wordt in januari 2016 per e-mail en via de website/nieuwsbrief van het fonds bekendgemaakt.

Een voorstel bestaat uit:
een helder en beknopt projectplan met daarin:
een beschrijving van het concept, het doel en de gameplay;
een beschrijving van de ontwikkelingsfase en de beoogde resultaten van deze fase;
een beschrijving van de opzet van de samenwerking;
een begroting en dekkingsplan;
een planning tot januari 2017;
CV's of portfolio's van de betrokken ontwikkelaars;
een recent uittreksel van de KvK (niet ouder dan één jaar).

De procedure van een Open Oproep is beschreven in het Algemeen Subsidiereglement van het Stimuleringsfonds. Voor vragen over de open oproep en de procedure kunt u contact opnemen met Joris van Ballegooijen via j.vanballegooijen@stimuleringsfonds.nl of 010-4361600.

Verder ter informatie
Om subsidie te kunnen ontvangen moet de aanvrager ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel.
Er kan geen concept van het voorstel aan het fondsbureau worden voorgelegd.
Indieners ontvangen een ontvangstbevestiging per e-mail.
Ondersteunde developers nemen deel aan het kennisuitwisselingsprogramma dat loopt tot februari 2017. Dit hoeft niet te betekenen dat het project dan ook is afgerond. De periode waarmee met steun vanuit deze Open Oproep gewerkt kan worden is maximaal twee jaar.