<
subsidies / open oproepen

Bureaus gezocht: ruimte voor 12 meester-gezeltrajecten in architectuurdiscipline

Ben je als bureau bereid tijd vrij te maken om samen met een startende architect, stedenbouwer, landschapsarchitect of interieurarchitect een onderwerp uit te diepen? Het Stimuleringsfonds zoekt bureaus die willen samenwerken met talenten binnen de architectuurdiscipline.

Let op: deze open oproep is beëindigd. Bekijk de selectie hier.

Er is ruimte voor 12 bureaus die werkzaam zijn binnen één van de velden van de architectuurdiscipline. Het fonds zoekt een doorsnede van het werkveld architectuur, waarbij wordt gelet op een diverse samenstelling in subdiscipline, omvang, werkterrein, ontwerpmethode en regionale spreiding. Ook interdisciplinaire bureaus worden uitgenodigd zich in te schrijven. Het fonds hanteert de volgende profielen:

Profiel 1 • architectuur
Profiel 2 • stedenbouw
Profiel 3 • interieur
Profiel 4 • tuin- en landschapsarchitectuur
Profiel 5 • interdisciplinair

Bureaus die werkzaam zijn binnen ten minste één van de werkvelden binnen de architectuurdiscipline kunnen reageren tot en met donderdag 30 juli 2020. In september 2020 volgt een oproep voor de talenten.

opzet en werkwijze samenwerkingstraject
Het gaat om een parttime werkperiode van 3 maanden in het eerste half jaar van 2021. Hierbij verwachten we van zowel praktijk als talent een wekelijks commitment, waarbij er op een constructieve en inhoudelijke wijze een onderzoek kan worden gestart of experimenten kunnen worden uitgevoerd. Zodoende is het talent-traject gericht op kennis- en portfolio ontwikkeling voor de ontwerper én het bureau. Er zullen voor de start concrete afspraken worden gemaakt met de geselecteerde bureaus, waarbij in ieder geval wordt uitgegaan van een minimale inzet van 1 dag per week voor begeleiding door een senior ontwerper gedurende de gehele periode. Bovendien wordt verwacht dat het bureau een fysieke werkplek biedt aan het talent gedurende het traject. Voor deze periode vergoedt het Stimuleringsfonds maximaal 80 uur tegen een tarief van € 65 per uur (ex BTW) aan het bureau.

Het gekoppelde architectuurtalent ontvangt separaat een subsidie ter hoogte van € 5.200 op basis van 2 dagen per week over een periode van 3 maanden.

Na de selectie van de 12 bureaus zal een open oproep worden uitgeschreven voor de talenten. Deze zal in september gepubliceerd worden. Houd hiervoor onze nieuwsbrief in de gaten. Via matchmaking worden de bureaus gekoppeld aan de geselecteerde talenten en zullen onderlinge gesprekken over de definitieve invulling van het talent-traject plaatsvinden.

indienen
Bureaus kunnen tot en met donderdag 30 juli 2020 reageren. De reactie kan worden ingediend via de online aanvraagomgeving van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Selecteer hierbij 'Deelregeling/Open Oproep' en kies vervolgens 'Bureaus voor talent-traject'.

Een reactie bestaat uit
1. een brief met motivatie (maximaal 2 A4) waarin wordt aangegeven binnen welk profiel wordt ingeschreven en wordt ingegaan op de volgende criteria van deze oproep:

Inzage in de ontwerpaanpak van het bureau;
Wat er vanuit de praktijk geboden kan worden aan een talent;
De meerwaarde van een dergelijk traject voor het bureau;
Welk thema of onderwerp centraal zal staan voor het onderzoek of experiment; en
Welke senior ontwerper vanuit het bureau zal deelnemen aan het traject.
2. een beknopt overzicht van recente projecten van het bureau (maximaal 4 A4)
3. een CV van de begeleidende senior ontwerper (maximaal 2 A4).
4. een uittreksel van het Nederlandse register van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 12 maanden).

De selectiecommissie beoordeelt de aanvragen op de bovenstaande criteria. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van een vijfpuntsschaal:
1. onvoldoende;
2. matig;
3. voldoende;
4. goed;
5. zeer goed.

Een selectiecommissie draagt aan de hand van deze motivaties 12 bureaus voor aan het bestuur van het Stimuleringsfonds. Per profiel is er ruimte voor minimaal 1 en maximaal 3 bureaus.

N.B. Bij onvoldoende geschikte inzendingen binnen bovenstaande profielen, zal het fonds na de selectieprocedure overgaan op een gerichte uitvraag voor de nog openstaande profielen.

extra middelen voor makers door covid-19
In juni 2020 heeft het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie van minister Van Engelshoven extra middelen ontvangen om makers in de ontwerpsector, die hard getroffen zijn door de uitbraak van covid-19, te ondersteunen.

Het Stimuleringsfonds verwacht dat als gevolg van de covid-19 crisis het voor startende architecten extra moeilijk wordt om aansluiting te vinden met het werkveld, om een (opleidings)plek te vinden binnen een bureau of om een eigen praktijk op te zetten. Tegelijkertijd zal het voor bureaus de komende jaren ingewikkelder worden om ruimte vrij te maken voor experiment en onderzoek. Het Stimuleringsfonds wil daarom extra middelen inzetten om zowel een impuls te geven aan jonge architecten als ook bureaus te ondersteunen.

procedure
De beoordeling van deze open oproep heeft de vorm van een tender: dit betekent dat binnen het beschikbare budget een aantal bureaus wordt verkozen boven de andere. Alleen positief beoordeelde inzendingen kunnen worden ondersteund.

Uiterlijk één week na de sluitingsdatum ontvangt u per e-mail een ontvangstbevestiging. Alle aanvragers worden geïnformeerd over de uitslag van de open oproep een maand na de sluitingsdatum. Het Stimuleringsfonds zal daarbij alleen communiceren over de geselecteerde voorstellen.

De behandeling en beoordeling van de ingediende voorstellen vinden plaats binnen de kaders van het Subsidiereglement. Een eventuele subsidie wordt verstrekt op basis van dit Subsidiereglement. Van belang is daarbij artikel 7, tweede lid, dat een bijzondere procedure mogelijk maakt voor open oproepen. Voor deze open oproep zijn de volgende artikelen uit dit reglement niet van toepassing:
artikel 5, lid 3 onder a
artikel 5, lid 4 onder b
artikel 11, lid 2, onder a en c lid 3, onder a
artikel 13, onder b
artikelen 16 t/m 21
artikel 22, lid 3

meer informatie
Voor vragen over de oproep en procedure kunt u contact opnemen met Dominique Geelen via d.geelen@stimuleringsfonds.nl of Carlijn Limburg via c.limburg@stimuleringsfonds.nl. Beiden zijn ook te bereiken via 010-4361600.