<
subsidies / open oproepen

Open Oproep Professionalisering Ontwerppraktijk #3

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie geeft een impuls aan de professionalisering van ontwerpers en ontwerpstudio's binnen het vakgebied vormgeving. Ontwerpers en studio's kunnen tot en met 1 november 2017 voorstellen indienen voor het ontwikkelen van een strategie om tot een toekomstbestendige praktijk te komen.

Deze oproep is beëindigd, meer over de geselecteerde ontwerpers en resultaten vindt u hier.

Het ontwikkelen van een langetermijnstrategie is belangrijk voor je ontwerppraktijk. In een professionele praktijk plan je tijd in voor zowel je artistieke ontwikkeling als voor je ontwikkeling als ondernemer. Hoe vind je de juiste balans tussen beide? Welke visie heb je op de toekomst en met welke strategie bereik je dat? Vragen die hierbij komen kijken kunnen onder andere zijn: hoe positioneer je jezelf in het ontwerpveld en daarbuiten, welke netwerken betrek je daarbij? Hoe wissel je kennis uit met peers over bijvoorbeeld het werken voor of met opdrachtgevers en het verkennen van een markt?

Het fonds werkt aan een toekomstbestendig ontwerpveld door verbindingen tussen cultuur, ondernemerschap en maatschappij aan te jagen. Door voorbeeldstellende projecten op het gebied van professionalisering van de ontwerppraktijk mogelijk te maken, beoogt het fonds het ontwerpveld te versterken. Deze oproep wordt voor de derde keer uitgezet.

Bekijk hier wat de Open Oproep Professionalisering Ontwerppraktijk in 2016 mede mogelijk heeft gemaakt.

indienen
Het voorstel kun je t/m woensdag 01 november 2017 indienen via de online aanvraagomgeving van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Selecteer hier de ronde 'Open Oproep - Professionalisering Ontwerppraktijk 2017'.

Je voorstel bestaat uit een beknopt en samenhangend projectplan (max. 5 pagina's op A4-formaat in pdf) met daarin:

een visie op de positionering en langetermijnvisie van de eigen ontwerppraktijk;
een duidelijke probleemstelling met betrekking tot een professionaliseringsvraagstuk;
een plan van aanpak met motivatie en waarin minstens twee partners/adviseurs worden betrokken (bijvoorbeeld voor samenwerkingen of voor het uitwisselen van kennis), en de rol van deze partners/adviseurs;
een toelichting op de beoogde resultaten en de betekenis voor de eigen praktijk;
een begroting met planning (max. 2 pagina's op A4-formaat in pdf)

Daarnaast wordt gevraagd naar:
een beknopt cv (max 2 pagina's op A4 –formaat in pdf)
een portfolio met recent en relevant werk (max. 10 pagina's op A4-formaat in pdf)
een recent uittreksel van het register van de Kamer van Koophandel

Let op: Vraag tijdig je inloggegevens voor de online aanvraagomgeving aan en raak vertrouwd met het aanvraagformulier. Het valideren van een nieuw gebruikersaccount kan tot maximaal 1 werkdag duren.

beoordeling
Uit de inzendingen selecteert het Stimuleringsfonds samen met externe adviseurs een aantal voorstellen. De adviseurs beoordelen in hoeverre het voorstel consistent is opgezet en de mate waarin deze aansluit bij de doelstellingen van de Deelregeling Vormgeving en deze oproep.
De adviseurs hanteren de volgende criteria:
de artistieke kwaliteit van het portfolio;
de kwaliteit van het plan van aanpak;
de kwaliteit van de bijdrage van de betrokken partners/adviseurs;
de samenhang tussen het plan en het beoogde resultaat

De adviseurs betrekken in hun beoordeling of het voorstel voldoet aan de volgende voorwaarden:
de ontwerper is minimaal vier jaar werkzaam en actief binnen het vakgebied vormgeving;
uit het voorstel blijkt dat de ontwerper tegen beperkingen aanloopt in de huidige praktijk;
uit het voorstel blijkt de ambitie om de praktijk naar een hoger niveau te brengen;
er is ten minste sprake van twee partners of partijen waarmee wordt samengewerkt of waarbij kennis wordt ingewonnen. De keus voor deze partners of partijen is gemotiveerd;
het voorstel wordt binnen een tijdsvlak van 9 maanden na het bekendmaken van de selectie afgerond.

De beoordeling heeft de vorm van een tender: er wordt een aantal voorstellen verkozen boven de andere. De externe adviseurs worden zo spoedig mogelijk op deze website bekend gemaakt.

financieel
• De maximumbijdrage bedraagt € 7.500. Het Stimuleringsfonds beoogt maximaal 7 projecten te ondersteunen;
• Er kan niet worden aangevraagd voor reguliere bedrijfskosten (zoals huur van een studio en kantoorkosten), het inwinnen van juridisch advies of voor de doorontwikkeling van een bestaand ontwerp.

procedure
Aanvragers ontvangen uiterlijk een week na de sluitingsdatum per e-mail een ontvangstbevestiging.

De selectie van de voorstellen wordt per e-mail bekendgemaakt. Het fonds communiceert alleen over de geselecteerde voorstellen en niet over de afwijzing van individuele voorstellen. Het fonds streeft naar een bekendmaking rond 15 december 2017.

Voor vragen over de Open Oproep en de procedure kun je telefonisch of per e-mail contact opnemen met stafmedewerker Eva Roolker via 010-4361600 of e.roolker@stimuleringsfonds.nl. Voor deze Open Oproep kan geen concept van het voorstel aan het fonds worden voorgelegd.

Deze Open Oproep heeft een juridische grondslag in het Subsidiereglement en de Deelregeling Vormgeving.