<
subsidies / open oproepen

Open Oproep Residency Arita 2017, Japan

Het Mondriaan Fonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie bieden in 2017 gezamenlijk twee residency perioden aan in de Japanse Saga regio. Ontwerpers en beeldend kunstenaars kunnen hiervoor een voorstel indienen. Ontwerpers dienen een aanvraag in via de online aanvraagomgeving van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, beeldend kunstenaars via het Mondriaan Fonds.

Deze oproep is beëindigd, meer over de geselecteerde ontwerpers en resultaten vindt u op de kennispagina vormgeving.


De werkperiode in Japan biedt aan veelbelovende kunstenaars en ontwerpers de ruimte om onderzoek te doen op artistiek en technisch gebied om hun eigen werk te ontwikkelen, waarbij er een intensieve wisselwerking moet ontstaan met de betrokken porseleinproducenten in de regio. Een belangrijk uitgangspunt van deze residency is om speciale technieken te leren binnen de oudste keramische industrie van Japan en deze in het eigen werk toe te passen. Van de kunstenaars/ontwerpers wordt enige basiskennis van het werken met keramiek verwacht.

Voor de werkperiode van start gaat worden de residenten door ontwerpersduo Scholten & Baijings en de Japanse ontwerper Teruhiro Yanagihara gekoppeld aan een van de tien potteries in Arita. De pottery is tevens het contactpersoon die voor technische ondersteuning zorgt bij het Ceramic Technical Research Laboratorium in Arita. Er is een assistent/vertaler aanwezig die de residenten een aantal uren per week helpt bij besprekingen met de potteries en andere praktische vragen. De ervaringen en resultaten van de residency worden middels lezingen en/of workshops gedeeld in Arita en later in Nederland. Per periode werken steeds een kunstenaar en een ontwerper in Arita. De residenten verblijven in een traditioneel Japans huis waar ieder een eigen kamer tot zijn beschikking heeft. De woonkamer, badkamer en keuken worden samen gedeeld. Zie ook: www.2016arita.com.

Aanleiding
De aanleiding voor deze residency is de viering van het 400-jarig bestaan van het Japanse Arita-porselein in 2016. Het specifieke Arita-porselein staat bekend om zijn hoogwaardige kwaliteit waarbij het handschilderwerk centraal staat. Deze traditie van porseleinbeschildering bestaat sinds 1616. Arita is een stadje in de provincie Saga op Kyushu, het op twee na grootste eiland van Japan. Scholten & Baijings en Teruhiro Yanagihara zijn betrokken bij deze viering als art directors van het Arita 2016/ project. Zij hebben in samenwerking met het Mondriaan Fonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie deze residency opgezet om cross-overs en experiment te stimuleren en nieuwe samenwerkingen tussen Nederlandse kunstenaars en ontwerpers en Japanse porseleinproducenten te initiëren. Dit initiatief sluit aan bij een breder cultureel samenwerkingsprogramma tussen Nederland en Kyushu. Kijk voor meer informatie op: www.hollandkyushu.com.

Voor wie?
De residency kan alleen aangevraagd worden door beeldend kunstenaars (via het Mondriaan Fonds) of ontwerpers (via het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie). Bij aanvragen van duo's of samenwerkingsverbanden moet ieder afzonderlijk een aanvraag indienen. Onder een duo wordt verstaan: twee kunstenaars of ontwerpers die structureel gezamenlijk werk maken. Samenwerkingsverbanden kunnen als (gelegenheids)duo's worden beschouwd, als ze voor de werkperiode een gezamenlijk plan indienen dat tot één resultaat leidt. Daarnaast moet een duo in staat zijn om samen in één beperkte ruimte te wonen en te werken.

Bedrag en werkperiode
De werkperioden die worden aangeboden zijn:

1 juni tot en met 31 augustus 2017
1 september tot en met 30 november 2017

De voorkeur voor de verblijfsduur moet in de aanvraag aangegeven worden. Er wordt ernaar gestreefd om zo veel mogelijk de periode van voorkeur toe te kennen. Per periode wordt een bijdrage van 8.000 euro ter beschikking gesteld voor reis-, materiaal-, transport en verblijfskosten. De huur van de studio, de woonruimte en begeleiding worden direct door het Mondriaan Fonds/Stimuleringsfonds Creatieve Industrie aan Arita voldaan.

Beoordelingscriteria
Alle ingediende aanvragen die voldoen aan de formele voorwaarden en die voorzien zijn van alle gevraagde bijlagen, worden voorgelegd aan een adviescommissie. Deze beoordeelt het belang van de kwaliteit en de ontwikkeling van het werk van de aanvrager in relatie tot de locatie (Artist in Residence Arita). Zij doet dit op basis van:
portfolio (max. 15 pagina's A4);
cv van de aanvrager (max. 2 pagina's A4);
motivering van de aanvrager, in relatie tot de locatie (max. 4 pagina's A4).

In alle gevallen adviseert de commissie in de eerste plaats over de artistieke kwaliteit van het portfolio. Daarna adviseert zij over de motivatie en de plannen in verhouding tot de locatie.

Eindoordeel
De beschikbare plaatsen kunnen alleen worden toegekend indien de adviescommissie positief adviseert over bovengenoemde criteria. De commissie kan prioriteit aanbrengen in haar voordracht.

Indienen
Het voorstel kan t/m 17 juni 2016 worden ingediend via de online aanvraagomgeving van het Stimuleringsfonds. Selecteer hierbij de deelregeling 'Open Oproep' en de ronde 'Open Oproep Residency Arita, Japan'. Voor meer informatie over deze Open Oproep kunt u contact opnemen met stafmedewerker Hugo van de Poel, h.vandepoel@stimuleringsfonds.nl of via 010 436 1600.