<
subsidies / open oproepen

Open Oproep Scout Nights 2022

Ben je een maker of ontwerper met een opkomende praktijk op het gebied
van vormgeving, architectuur en/of digitale cultuur en zou je graag een talentontwikkelingsbeurs aanvragen, maar heb je geen kunstvakopleiding op HBO niveau afgerond? Dien dan je portfolio in voor een van de scout nights die het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie organiseert. De deadline is 21 februari 2022 uiterlijk 17:00 uur.


Tijdens de scout nights krijgen autodidacte makers of makers met een MBO-opleiding in een ontwerprichting de gelegenheid om voor een kleine jury hun werk te pitchen. Dit jaar organiseren we scout nights in Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam, Utrecht en Zwolle. Voor elke scout night worden op basis van portfolio maximaal tien makers uitgenodigd om te pitchen. De jury selecteert in elke stad maximaal vijf kandidaten die € 1.000 ontvangen en kans maken op een talentontwikkelingsbeurs.

meedoen?
Wil je meedingen naar deelname voor een scout night, stuur dan een mail naar scoutnights@stimuleringsfonds.nl. Zet in het onderwerp de stad waar je wil pitchen. Je ontvangt dan meer informatie over de procedure en een formulier dat je samen met je cv en portfolio retour moet sturen voor 21 februari 2022, 17:00 uur.

doelstelling
De Open Oproep Scout Nights vindt plaats binnen de kaders van de Regeling Talentontwikkeling. De scout nights zijn specifiek bedoeld voor ontwerpers en makers die geen reguliere kunstvakopleiding hebben gevolgd in Nederland of in het buitenland. Zo stelt het fonds ontwerpers en makers met verschillende sociale, economische en culturele achtergronden in staat hun ontwerppraktijk verder artistiek te ontwikkelen en te professionaliseren.

selectie
Per stad kunnen maximaal vijf deelnemers worden geselecteerd. De geselecteerden ontvangen elk € 1.000 voor het opstellen van een ontwikkelplan dat moet worden ingediend voor de tweede selectieronde. De definitieve selectie voor een talentontwikkelingsbeurs wordt gemaakt op basis van de ontwikkelplannen van geselecteerden uit de eerste selectieronde en de 25 ontwikkelplannen van geselecteerden uit de scout nights.

voorwaarden
De scout nights richten zich specifiek op in Nederland wonende ontwerpers, makers of onderzoekers, die momenteel geen opleiding volgen, noch in het verleden een diploma hebben behaald binnen het kunstvakonderwijs. Ze hebben een individuele praktijk of zijn werkzaam als collectief en werken binnen de (deel)disciplines vormgeving, architectuur of digitale cultuur of een cross-over hiertussen. Ook praktijken op de grenzen van de disicplines zijn welkom, zoals street art, art-direction en styling of stadsmakers.

De te scouten talenten zijn daarnaast:

18 jaar of ouder;
kunnen met hun portfolio en cv aantonen dat ze minimaal één jaar en maximaal vier jaar werkzaam binnen hun vakgebied;
staan ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van Koophandel of bij een van de Kamer van Koophandels die vallen binnen het Koninkrijk der Nederlanden.

maximaal tien pitchers
Het Stimuleringsfonds toetst samen met de scouts de binnengekomen aanvragen en de mate waarop deze aansluiten bij de doelstellingen van de open oproep. We kijken of er sprake is van een professionele beroepspraktijk en of het portfolio aansluit bij de (deel)disciplines van de creatieve industrie. Per stad kunnen maximaal tien makers een pitch doen. Aanvragers krijgen uiterlijk twee weken voor de scout nights te horen of ze mogen pitchen. De uiteindelijke selectie wordt gedaan door de scout van de desbetreffende stad.

toelichting pitch en criteria
Word je uitgenodigd om een pitch te doen, dan geef je tijdens de scout night in een presentatie van maximaal vijf minuten, antwoord op wie je bent als maker, wat jouw motivatie is en wat jouw praktijk uniek of onderscheidend maakt. Ook geef je kort inzage in wat je komend jaar wil ontwikkelen. De pitch is met afbeeldingen en in het Engels of Nederlands, afhankelijk jouw voorkeur.
Als de pitches vanwege covid-19 niet live kunnen plaatsvinden, zullen we je vragen een filmpje te maken van je pitch van maximaal 3 minuten.

Elke scout night heeft een eigen jury, bestaande uit drie leden. De samenstelling van de jury's wordt na de sluitingsdatum aan de deelnemers bekendgemaakt, net als de pitchlocaties. De jury's maken tijdens de scout nights de selectie aan de hand van de onderstaande criteria:

1. Kwaliteit van het werk: Hierbij kijkt de jury naar hoe jouw artistieke uitgangspunten tot uitdrukking komen in je werk. Ook kijkt de jury naar jouw verbeeldingskracht en onderzoekende houding. Als laatste beoordeelt de jury binnen dit criterium of je de gekozen middelen (dit kan over materiaal of aparatuur gaan) voldoende beheerst;
2. Omgevingsbewustzijn en positionering: De jury kijkt of je over voldoende kennis beschikt over culturele, maatschappelijke of andere omgevingsfactoren die verband houden met je eigen praktijk. Bijvoorbeeld: ben je op de hoogte van de actuele ontwikkelen binnen de discipline waarin je werkt? En hoe verhoudt je je daartoe?;
3. Ontwikkelvermogen: De jury maakt op basis van de pitch een inschatting van jouw potentie voor artistieke en professionele ontwikkeling;
4. Onderscheidend: De jury beoordeelt de mate waarin sprake is van een voor de creatieve industrie unieke stem en onderscheidende praktijk.

Alle aanvragers worden geïnformeerd over de uitslag van de scout nights. Het Stimuleringsfonds communiceert alleen over de geselecteerde voorstellen. De afgewezen voorstellen ontvangen een negatieve beschikking.

vervolg
Als je bent geselecteerd tijdens een van de scout nights, dan ontvang je € 1.000
om een ontwikkelplan te schrijven voor een beurs van € 25.000. Dit plan wordt in
de tweede en laatste ronde van de Regeling Talentontwikkeling beoordeeld door de adviescommissie van deze Regeling, samen met de plannen van makers die zij in de eerste ronde van de Regeling Talentontwikkeling selecteerde. De commissie selecteert uiteindelijk maximaal 50 makers voor een talentontwikkelingsbeurs.

vragen?
Heb je vragen? Kijk of deze worden beantwoord in de veelgestelde vragen op onze website of neem contact op met Sharvin Ramjan, stafmedewerker Talentontwikkeling, of met de scout in jouw regio (contactgegevens volgen).