<
subsidies / open oproepen

Open Oproep Talentontwikkeling in Internationale Context 2018

Het Stimuleringsfonds roept architecten, ontwerpers, vormgevers, makers, critici en/of curatoren die behoren tot de top van de creatieve industrie op om een projectaanvraag in te dienen voor een internationaal project. Voorwaarde voor ondersteuning is de samenwerking en presentatie met een internationale instelling, organisatie of bedrijf met een uitstekende reputatie. Met de Open Oproep Talentontwikkeling Internationale Context stimuleert het fonds de artistieke en professionele ontwikkeling van ontwerpers die een bijzondere samenwerking aangaan met een buitenlandse partner. Dit is de eerste oproep in een serie van drie die elk najaar tot en met 2020 wordt uitgeschreven.


 • Let op: Deze oproep is beëindigd, meer over de geselecteerde projecten vindt u hier.

  oproep
  Deze serie open oproepen wordt mogelijk gemaakt door het aanvullende budget dat de minister Van Engelshoven in 2018 aan het fonds beschikbaar heeft gesteld om internationalisering & talentontwikkeling in de creatieve industrie verder te stimuleren. Met dit budget wil het Ministerie van OCW toptalent ondersteunen om zich internationaal te positioneren.
  Voor deze open oproep stelt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie in 2018 € 125.000 beschikbaar. De maximale bijdrage per project is € 25.000.

  Afhankelijk van het project kunnen de samenwerkingen uiteenlopend van vorm zijn. Te denken valt aan een onderzoek, presentatie of residentie.

  Voorwaarden om in aanmerking te komen voor een bijdrage zijn:
  de ontwerper/maker/architect moet tot de top van de creatieve industrie behoren;
  de ontwerper/maker/architect heeft de Nederlandse nationaliteit of een praktijk die in Nederland is geregistreerd;
  de buitenlandse partner geniet een uitstekende reputatie;
  ten minste 50% van de totale projectkosten bestaat uit cofinanciering, waarvan een substantieel gedeelte wordt bijgedragen door de buitenlandse partner;
  een voor het project relevante presentatievorm is opgenomen aan het eind van het traject;
  er is geen sprake van een opdrachtrelatie tussen de twee partijen.

  indienen
  De aanvraag kan tot en met woensdag 7 november 2018 worden ingediend via de online aanvraagomgeving van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Selecteer hierbij de ronde 'Open Oproep´ en vervolgens ´Talentontwikkeling in Internationale Context 2018'.

  De aanvraag bestaat uit:
  1. plan / beschrijving van de activiteiten (max. 10 pagina's A4) met daarin:
  motivering op welke wijze het project bijdraagt aan de ontwikkeling van de eigen professionele en artistieke praktijk;
  een heldere, beknopte omschrijving van de te ondernemen internationale activiteiten;
  een beknopte omschrijving van een of meerdere betrokken buitenlandse instellingen, organisaties of bedrijven;
  een motivatie van de keuze van deze partner(s);
  een intentieverklaring inclusief een toelichting van de buitenlandse instelling, organisatie of bedrijf op de wijze van samenwerking en het beoogde resultaat;
  2. begroting + planning: een overzicht van begrote kosten, inkomsten en planning, inclusief geschatte urenbesteding.
  3. CV's van de betrokken partijen: met relevantie informatie over (werk)ervaring met betrekking tot het voorgenomen project (max. 2 pagina's).
  4. een portfolio van de maker/ontwerper en informatie over de partner (max. 10 pagina's A4).
  5. uittreksel van het register van de Kamer van Koophandel of een buitenlands equivalent.

  Let op:
  Als de inzending niet aan bovenstaande omschrijving voldoet, kan er geen inhoudelijke beoordeling plaatsvinden.
  Vraag tijdig uw inloggegevens voor de online aanvraagomgeving aan en raak vertrouwd met het aanvraagformulier. Het valideren van een nieuw gebruikersaccount kan tot maximaal 1 werkdag duren.
  Uiterlijk één week na de sluitingsdatum ontvangt u per e-mail een ontvangstbevestiging.
  Om subsidie te ontvangen moet u zijn ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel.

  beoordeling
  Bij de beoordeling van de aanvraag wordt een commissie van externe adviseurs geraadpleegd. Zij selecteert een aantal voorstellen boven de andere. De commissie beoordeelt in hoeverre het voorstel voldoet aan:
  het bevorderen van talentontwikkeling: het project stimuleert de verdere artistieke of professionele ontwikkeling van individuele talent;
  het bevorderen van artistieke kwaliteit: het project is gericht op het continueren, verder ontwikkelen en profileren van de eigen begaafdheid, terwijl betreffende ontwerper wordt gezien als een inspirerend voorbeeld voor vakgenoten en een breder geïnteresseerd publiek;
  het versterken van de internationale reputatie van de hedendaagse Nederlandse creatieve industrie.

  De commissie gaat daarbij specifiek in op:
  in hoeverre de ontwerpers, vormgevers, makers, critici en/of curatoren uit de creatieve industrie (digitale cultuur, vormgeving, architectuur) tot de top behoren én een onderscheidende positie innemen;
  in hoeverre de betrokken buitenlandse instelling, organisatie of bedrijf een uitstekende reputatie heeft;
  de mate en wijze van cofinanciering door de betrokken buitenlandse partner;
  in hoeverre het voorgestelde plan bijdraagt aan de verdere artistieke en professionele ontwikkeling van de betrokken maker;
  de kwaliteit en vorm van de samenwerking;
  in hoeverre het voorstel consistent is in doel, opzet, betrokken deskundigheid, publieksbereik;
  in hoeverre er sprake is van een Nederlands belang.

  De beoordeling heeft de vorm van een tender: binnen het beschikbare budget wordt er een aantal voorstellen verkozen boven de andere.

  procedure
  Voor deze open oproep stelt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie maximaal € 125.000 beschikbaar. De maximale bijdrage per aanvraag is € 25.000 inclusief eventuele BTW. De subsidie is nadrukkelijk bestemd voor internationale activiteiten die bijdragen aan de artistieke en/of professionele ontplooiing van de ontwerpers, vormgevers, makers, critici en/of curatoren uit de creatieve industrie.

  Indieners ontvangen uiterlijk een week na de sluitingsdatum per e-mail een ontvangstbevestiging. De selectie van de voorstellen wordt per e-mail bekendgemaakt. Het fonds streeft naar een bekendmaking medio december 2018 en zal contact opnemen met de geselecteerden.

  De procedure van een Open Oproep is beschreven in het Subsidiereglement van het Stimuleringsfonds.

  Er kan geen concept van het voorstel aan het fondsbureau worden voorgelegd.

  ter informatie
  Het Stimuleringsfonds organiseert in 2019 een aantal bijeenkomsten met de geselecteerden en inmiddels afgeronde trajecten uit de periode 2014-2018. Het doel is om opgedane kennis en ervaringen uit te wisselen tussen de verschillende projecten. Kijk hier voor projecten die in het verleden in het kader van de Open Oproep Talentonwikkeling in Internationale Context zijn ondersteund:
  selectie 2016
  selectie 2015
  selectie 2014

  contact
  Voor vragen over de oproep en procedure kunt u per e-mail contact opnemen met Anselm van Sintfiet of telefonisch op 010-436 1600.