<
subsidies / open oproepen

Open Oproep Werkperiode Jan van Eyck Academie

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en de Jan van Eyck Academie nodigen ontwerpers en makers uit om voorstellen in te dienen voor het ontwikkelen van nieuw, onderzoekend werk. Vier ontwerpers/makers worden geselecteerd voor een werkperiode in Maastricht. Voorwaarde is dat optimaal gebruik wordt gemaakt van een of meerdere Labs van de Van Eyck Academie en haar multidisciplinaire context. Het Stimuleringsfonds stelt per persoon een werkbeurs van € 10.000 beschikbaar. Dien uiterlijk 5 juli 2016 een motivatiebrief en portfolio in.

Deze oproep is beëindigd, meer over de geselecteerde ontwerpers en resultaten vind u op de kennispagina vormgeving.


De Jan van Eyck Academie is een internationale postacademie voor kunstenaars, ontwerpers, beschouwers, schrijvers, dichters. De academie bevordert (internationale) uitwisseling en meerstemmigheid, en zet in op openheid en eigenheid. Dit doet zij door het organiseren van debatten, workshops, lezingen en informele ontmoetingen. Daarom geeft zij ook ruimte aan andere makers dan de eigen deelnemers om van haar mogelijkheden gebruik te maken.

Labs
Het Stimuleringsfonds bevordert onderzoek, experiment en interdisciplinaire samenwerking. Hierbij vervullen werkplaatsen een belangrijke rol. De Van Eyck Academie beschikt over een aantal werkplaatsen voor technisch experiment met gebruik van verschillende materialen en technieken, zoals hout, metaal, grafiek, drukwerk, fotografie, audio en video. Deze faciliteiten – de Printing & Publishing-Lab, een Wood- en Metal-Lab, een New Media Lab en een bibliotheek – worden voortdurend aangepast aan de vraag van onderzoekers en aan de nieuwste ontwikkelingen op technisch gebied. De Labs worden gedreven door innovatie, onderzoek, vakmanschap en uitzonderlijke professionaliteit. Nieuw werk kan hier vorm krijgen binnen de context van de uitwisseling van ideeën, reflectie en onderzoek. De Labs werken onderling samen en kunnen in samenhang worden benut. Voor meer informatie: www.janvaneyck.nl/labs.

Praktische informatie
De werkperiode kan de aanvrager zelf bepalen. Dat kan een aaneengesloten of onderbroken periode zijn, afhankelijk van de aard van het te maken werk. De financiële bijdrage van het Stimuleringsfonds bestaat uit een werkbeurs voor de ontwerper (€5.000), een vergoeding voor de huur van het appartement (€ 1.500) en een bijdrage voor de begeleiding en gebruik van de Labs (€ 3.500). In overleg met de ontwerper wordt dit werkprogramma vastgesteld. De ontwerper verblijft in een van de appartementen van de Jan van Eyck Academie en kan gebruikmaken van alle faciliteiten van de academie.

Indienen
Het traject is bedoeld voor ontwerpers en makers in de creatieve industrie. Het voorstel kan t/m 5 juli 2016 worden ingediend via de online aanvraagomgeving van het Stimuleringsfonds. Selecteer hierbij de deelregeling 'Talentontwikkeling' en de ronde 'Open Oproep Werkperiode Jan van Eyck Academie'.

Het voorstel bestaat uit:

een motivatiebrief waarin een voorkeur voor een of meerdere Labs wordt omschreven, in welk periode dit plaatsvindt en een heldere, beknopte omschrijving van het project/onderzoek staat beschreven (max. 2 pagina's);
bijlage I: portfolio (max. 15 pagina's);
bijlage II: CV (max. 2 pagina's per voorstel);
bijlage III: uittreksel KvK dat niet ouder dan 1 jaar is. Is er geen KvK inschrijving dan kan deze na selectie nog worden ingestuurd.

In de pdf-bestanden kunnen links naar vimeofilmpjes worden opgenomen.

Let op: Vraag tijdig je inloggegevens voor de online aanvraagomgeving aan en raak vertrouwd met het aanvraagformulier. Het valideren van een nieuw gebruikersaccount bij het Stimuleringsfonds kan tot maximaal 1 werkdag duren. Zie voor meer informatie de spelregels online aanvragen.

Beoordeling
Twee adviseurs, aangesteld door het Stimuleringsfonds en de Jan van Eyck Academie, selecteren een aantal voorstellen voor deelname aan het traject op basis van de volgende criteria:
kwaliteit van het werk van de maker (portfolio);
de relatie tussen het voorgestelde project/onderzoek en het Lab;
de motivatie voor de deelname aan dit traject.

De beoordeling heeft de vorm van een tender: binnen het beschikbare budget wordt een aantal voorstellen verkozen boven de anderen. De selectie van de voorstellen wordt per e-mail bekendgemaakt. Het Stimuleringsfonds zal alleen communiceren over de geselecteerde voorstellen en niet corresponderen over de afwijzing van de individuele voorstellen. Het Stimuleringsfonds streeft naar een bekendmaking halverwege augustus 2016. Voor deze Open Oproep is een maximaal bedrag van €40.000 beschikbaar. Het fonds verwacht vier voorstellen te kunnen ondersteunen.

Procedure
Indieners ontvangen uiterlijk een week na de sluitingsdatum per e-mail een ontvangstbevestiging. De procedure van een Open Oproep is beschreven in het Algemeen Subsidiereglement van het Stimuleringsfonds. Er kan geen concept van het voorstel aan het fondsbureau worden voorgelegd. Voor vragen over de Open Oproep en de procedure kunt u contact opnemen met Anouk Laverge, a.laverge@stimuleringsfonds.nl of 010 436 1600.

Foto: Van Eyck Maastricht