<
subsidies

Regeling Experiment

Subsidieplafond tijdvak 1 (1 februari t/m 15 juni 2021): € 250.000

Update: Conform het subsidiereglement is de Regeling Experiment tot nader order per direct gesloten. Met de aanvragen die het Stimuleringsfonds t/m 22 april heeft ontvangen, is het subsidieplafond van € 250.000 voor tijdvak 1 namelijk doorkruist.

Er is veel interesse in de nieuwe Regeling Experiment, zo blijkt uit het grote aantal aanvragen. Het Stimuleringsfonds evalueert in mei het eerste tijdvak en onderzoekt of extra middelen aan de regeling kunnen worden toegevoegd. Houd de website en nieuwsbrief van het Stimuleringsfonds in de gaten voor de opening van tijdvak 2.


Met de regeling Experiment ondersteunt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie kleinschalige, experiment gedreven onderzoeksprojecten van professionele ontwerpers, architecten, makers of ontwerpbureaus uit alle disciplines van de creatieve industrie. Het maximaal aan te vragen bedrag is € 10.000.

Aanvragen kan op elk moment vanaf 01-02-2021, er is dus geen deadline. Subsidieaanvragen worden behandeld op volgorde van indienen. Het moment van indienen van een volledige aanvraag is daarbij leidend. Het eerste tijdvak sluit uiterlijk 15-06-2021, tenzij het subsidieplafond van € 250.000 eerder wordt overschreden, dan sluit de regeling per direct en worden eventueel later ingediende voorstellen niet meer in behandeling genomen.

 • voor wie is deze regeling?

 • • de regeling staat open voor professionele ontwerpers, architecten, makers en ontwerpbureaus uit alle disciplines van de creatieve industrie, zoals bedoeld in de regeling;
  • (culturele) instellingen of organisaties, zoals bedoeld in de regeling, kunnen niet aanvragen in deze regeling;
  • per kalenderjaar kan maximaal één project per aanvrager worden toegekend.
 • voor welke projecten kan subsidie worden aangevraagd?

 • • de regeling is bedoeld voor kleinschalige projecten die zich richten op experiment gedreven onderzoek;
  • het project kent een begroting van maximaal € 10.000, inclusief eventuele cofinanciering of eigen middelen. Dit is ook het maximaal aan te vragen bedrag, cofinanciering is dus niet verplicht;
  • de maximale looptijd van een project is 1 jaar;
  • voor het ingediende project is niet eerder subsidie ontvangen vanuit een subsidieregeling van het Stimuleringsfonds;
  • voor het ingediende project loopt geen subsidieaanvraag bij een andere subsidieregeling van het Stimuleringsfonds op het moment van indienen;
  • voor het ingediende project is niet eerder een negatief besluit ontvangen vanuit deze Regeling Experiment.
 • waar wordt op beoordeeld?

 • De beoordeling van aanvragen vindt plaats op basis van de Regeling Experiment (pdf). Zorg er daarom voor dat u goed op de hoogte bent van de voorwaarden en doelstellingen die hierin staan vermeld.

  Aanvragen die aan de doelstellingen en alle voorwaarden voldoen zoals verwoord in de Regeling Experiment worden beoordeeld op de volgende criteria:
  • de artistiek-inhoudelijke waarde van het project;
  • de verwachte betekenis van het experiment voor de eigen praktijk of voor het vakgebied;
  • de mate waarin het project doeltreffend is in opzet, methodiek en eventueel betrokken expertise.
 • voorbereiden aanvraag

 • Het fonds behandelt uw aanvraag aan de hand van het aanvraagformulier en de ingediende bijlagen. Lees artikel 7 in de Regeling Experiment (pdf) voor een overzicht van de vereiste bijlagen.

  indienen
  Aanvragen worden ingediend via de online aanvraagomgeving. Hiervoor is een persoonlijk account nodig. Let op: maak dit op tijd aan, het duurt een werkdag voordat een nieuw aanvragersaccount is geactiveerd.

  besluit
  Via een beschikking wordt u op de hoogte gebracht over het al dan niet verlenen van de subsidie. Dit besluit ontvangt u per e-mail uiterlijk zes weken na het indienen van uw aanvraag.
 • contact

 • Het is niet mogelijk om conceptversies van aanvragen voor te leggen aan de stafmedewerkers. Heeft u een vraag, kijk dan eerst of deze wordt beantwoord in de Veelgestelde vragen. Gerichte vragen over de regeling of uw aanvraag kunnen per e-mail worden gesteld aan:

  Gabriella Fiorentini

  U kunt ook bellen met 010-4361600.

  toekenningen