<
subsidies

Regeling Experiment

Het tweede tijdvak van de Regeling Experiment opent op 8 juli 2021 en loopt t/m 17 november 2021. Het subsidieplafond is € 420.000.

Update: Sinds 7 september 2021 zijn er 17 projectvoorstellen ondersteund binnen tijdvak 2 voor een totaalbedrag van € 159.758.

Met de Regeling Experiment ondersteunt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie kleinschalige, experimentgedreven onderzoeksprojecten op het gebied van vormgeving, architectuur, digital cultuur en alle mogelijke cross-overs.

Het maximaal aan te vragen bedrag is € 10.000. Dit is inclusief eventuele cofinanciering of eigen middelen en betreft dus de maximale projectkosten.

Aanvragen kan op elk moment. Er is dus geen deadline. Subsidieaanvragen worden behandeld op volgorde van indienen. Het moment van indienen van een volledige aanvraag is daarbij leidend. Wordt het subsidieplafond van het tijdvak overschreden, dan sluit de regeling per direct en worden eventueel later ingediende voorstellen niet meer in behandeling genomen.

 • voor wie is deze regeling?

 • • de regeling staat open voor professionele ontwerpers, architecten, makers en ontwerpbureaus werkzaam op het gebied van vormgeving, architectuur, digital cultuur en alle mogelijke cross-overs, zoals bedoeld in de regeling;
  • (culturele) instellingen of organisaties, zoals bedoeld in de regeling, kunnen niet aanvragen in deze regeling;
  • per kalenderjaar kan maximaal één project per aanvrager worden toegekend.
 • voor welke projecten kan subsidie worden aangevraagd?

 • • de regeling is bedoeld voor kleinschalige projecten die zich richten op experimentgedreven onderzoek;
  • het project kent een begroting van maximaal € 10.000, inclusief eventuele cofinanciering of eigen middelen. Dit is ook het maximaal aan te vragen bedrag, cofinanciering is dus niet verplicht;
  • de maximale looptijd van een project is 1 jaar;
  • voor het ingediende project is niet eerder subsidie ontvangen vanuit een subsidieregeling van het Stimuleringsfonds;
  • voor het ingediende project loopt geen subsidieaanvraag bij een andere subsidieregeling van het Stimuleringsfonds op het moment van indienen;
  • voor het ingediende project is niet eerder een negatief besluit ontvangen vanuit deze Regeling Experiment.
 • waar wordt op beoordeeld?

 • De beoordeling van aanvragen vindt plaats op basis van de Regeling Experiment (pdf). Zorg er daarom voor dat u goed op de hoogte bent van de voorwaarden en doelstellingen die hierin staan vermeld.

  Aanvragen die aan de doelstellingen en alle voorwaarden voldoen zoals verwoord in de Regeling Experiment worden beoordeeld op de volgende criteria:
  • de artistiek-inhoudelijke waarde van het project;
  • de verwachte betekenis van het experiment voor de eigen praktijk of voor het vakgebied;
  • de mate waarin het project doeltreffend is in opzet, methodiek en eventueel betrokken expertise.
 • voorbereiden aanvraag

 • Het fonds behandelt uw aanvraag aan de hand van het aanvraagformulier en de ingediende bijlagen:

  • aanvraagformulier;
  • projectplan van max. 6 pagina's;
  • sluitende begroting en dekkingsplan, let op: presentatiekosten kunnen alleen worden opgenomen in de begroting als vorm en opzet van de presentatie onderdeel zijn van het experiment, maar niet om de resultaten van het experiment te ontsluiten;
  • cv's van de uitvoerende partijen;
  • uittreksel Handelsregister Nederlandse Kamer van Koophandel of een van de Kamers van Koophandel die vallen binnen het Koninkrijk der Nederlanden;
  • representatieve afbeelding van het project;
  • portfolio van max. 10 pagina's met relevant beeldmateriaal;
  • indien van toepassing, intentieverklaringen van, of samenwerkingsovereenkomsten met de belangrijkste externe projectpartners;
  • indien van toepassing, een verklaring over de afspraken met betrekking tot intellectueel eigendom.

  Bekijk voor een toelichting op de vereiste bijlagen artikel 7 in de Regeling Experiment (pdf).

  indienen
  Aanvragen worden ingediend via de online aanvraagomgeving. Hiervoor is een persoonlijk account nodig. Let op: maak dit op tijd aan, het duurt een werkdag voordat een nieuw aanvragersaccount is geactiveerd.

  besluit
  Via een beschikking wordt u op de hoogte gebracht over het al dan niet verlenen van de subsidie. Dit besluit ontvangt u per e-mail uiterlijk zes weken na het indienen van uw aanvraag.
 • contact

 • Het is niet mogelijk om conceptversies van aanvragen voor te leggen aan de stafmedewerkers. Heeft u een vraag, kijk dan eerst of deze wordt beantwoord in de Veelgestelde vragen. Gerichte vragen over de regeling of uw aanvraag kunnen per e-mail worden gesteld aan Gabriella Fiorentini:

  experiment@stimuleringsfonds.nl

  U kunt ook bellen met 010-4361600.

  toekenningen