<
subsidies

Regeling Internationalisering Ontwerpsector

Sluitingsdata

03 februari 2022

03 mei 2022

22 september 2022

Jaarbudget 2022: € 750.000

Met de Regeling Internationalisering ondersteunt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie projecten die inhoudelijk bijdragen aan het ontwikkelen, profileren en versterken van de internationale positie van de hedendaagse creatieve industrie.

Let op: Vanaf 15 januari 2022 wordt de regeling geopend in de online aanvraagomgeving.

 • voor wie is deze regeling?

 • Deze regeling staat open voor projecten van professionele makers, beschouwers, ontwerpbureaus, culturele instellingen of organisaties, die in samenwerking met één of meerdere internationale partners tot stand komen.
 • voor welke projecten kan subsidie worden aangevraagd?

 • De regeling is voor projecten gericht op onderzoek en samenwerking in internationale context. Vanuit de context van de Nederlandse creatieve industrie moeten de projecten bijdragen aan het versterken van internationale uitwisseling en duurzame internationale samenwerking.

  Kosten voor reizen naar landen of gebieden waar op dat moment code oranje of rood geldt zijn niet subsidiabel.
 • hoe bereid je een aanvraag voor?

 • Ter voorbereiding van de aanvraag is het belangrijk je goed te informeren aan de hand van de volgende documenten:

  Leidraad voorbereiding subsidieaanvraag
  In de Leidraad voorbereiding subsidieaanvraag vind je handvatten en tips ter voorbereiding van een subsidieaanvraag en een toelichting op de criteria. Op basis hiervan kun je een zo volledig mogelijke aanvraag opstellen.

  Regeling Internationalisering
  De beoordeling van aanvragen vindt plaats op basis van de Regeling Internationalisering. Hierin worden de voorwaarden, criteria en doelstellingen beschreven.
 • waar wordt op beoordeeld?

 • Aanvragen worden beoordeeld door de adviescommissie van deze regeling. Dit gebeurt op basis van de Regeling Internationalisering.

  beoordelingscriteria
  artistiek-inhoudelijke waarde
  betekenis van gekozen thematiek en vraagstelling of ontwerpopgave in relatie tot de buitenlandse vraag en de relevantie voor de Nederlandse creatieve industrie
  doeltreffendheid in opzet, methodiek, betrokken expertise en het verwachte bereik

  De criteria worden toegelicht in de Leidraad voorbereiding subsidieaanvraag.
 • wat gebeurt er met je aanvraag?

 • innemen
  Als je je aanvraag hebt ingediend, controleert het fondsbureau de aanvraag op de formele eisen uit de Regeling Internationalisering.

  beoordelen
  Een onafhankelijke adviescommissie beoordeelt je aanvraag op basis van de Regeling Internationalisering. De commissie brengt het advies uit aan het bestuur van het Stimuleringsfonds.

  prioritering
  Overschrijdt het totaal van de aanvragen dat voor subsidieverlening in aanmerking komt het beschikbare budget van de ronde, dan zal worden geprioriteerd.

  besluit
  Het bestuur betrekt het advies van de commissie in het besluit tot het al dan niet verlenen van de subsidie. Via een beschikking word je op de hoogte gebracht van dit besluit.

  verantwoording
  Als je subsidie ontvangt van het Stimuleringsfonds ga je ook verplichtingen aan. Twee weken voor de afronding van je project ontvang je per e-mail het verzoek om je verantwoording in te dienen via de aanvraagomgeving.
 • contact

 • Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Internationalisering:
  internationalisering@stimuleringsfonds.nl

  U kunt ook bellen met 010-4361600.

  toekenningen