<
subsidies

Regeling Talentontwikkeling

Sluitingsdata

10 februari 2021

budget 2021: € 930.000

Sluitingsdata:
Ronde 1 10 februari 2021 € 48.000
Ronde 2 (Scout Nights) 24 februari 2021 €. 12.000
Ronde 3 (fase 2) 19 mei 2021 € 880.000

Met de Regeling Talentontwikkeling ondersteunt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie een nieuwe generatie ontwerpers en makers – werkzaam in vormgeving, architectuur of digitale cultuur – bij het verder ontwikkelen en profileren van het eigen artistieke talent, professionele praktijk en het eigen cultureel ondernemerschap.

 • voor wie is deze deelregeling?

 • De Regeling Talentontwikkeling staat open voor makers en ontwerpers die minimaal een jaar en maximaal vier jaar werkervaring hebben opgedaan op het gebied van vormgeving, architectuur of digitale cultuur in Nederland of die maximaal vier jaar geleden zijn afgestudeerd aan een relevante opwerpopleiding op het gebied van architectuur, vormgeving of digitale cultuur.

  Klik hier voor een lijst van Nederlandse ontwerpopleidingen. Zie verder ronde I. Makers die een andere opleiding hebben gevolgd kunnen wel in aanmerking komen voor een beurs, maar neem hiervoor contact op met het fondsbureau. De stafmedewerkers besluiten of je opleiding toegevoegd kan worden aan de lijst.

  Autodidact
  Ben je een autodidact? Ronde II (Scout Nights) staat open voor aanvragers die zich in de praktijk hebben ontwikkeld tot professioneel maker of ontwerper en die geen ontwerpopleiding hebben afgerond op een van de Nederlandse ontwerpopleidingen op deze lijst. Ontwerpers en makers met een diploma van een buitenlandse ontwerpopleiding kunnen niet indienen in deze ronde.

  Aanvragen als studio of collectief
  Binnen de Regeling Talentontwikkeling wordt subsidie toegekend aan individuele ontwerpers of makers. Ook studio's of collectieven kunnen de beurs aanvragen. Per individuele aanvrager, studio of collectief kan er één beurs worden toegekend. Een aanvrager kan dus bij slechts één aanvraag betrokken zijn.

  Nederlands belang
  ronde I: Om voor een bijdrage in aanmerking te kunnen komen, moet de ontwerper artistiek inhoudelijk actief en ingebed zijn in de professionele ontwerppraktijk in Nederland.
  ronde II (Scout Nights): Ook hier geldt dat de in het ontwikkelplan opgenomen activiteiten een bijdrage moeten leveren aan de professionele ontwerppraktijk in Nederland.

  De Regeling Talentontwikkeling heeft een aantal voorwaarden en beperkingen. Lees de regeling goed door voordat je een aanvraag indient.
 • voor welke projecten kan subsidie worden aangevraagd?

 • Binnen de Regeling Talentontwikkeling kunnen de volgende subsidies worden verstrekt:
  ronde I en II: een subsidie van € 1000 voor het opstellen van een ontwikkelplan
  ronde III: een subsidie (werkbeurs) van € 25.000 voor de uitvoering van een ontwikkelplan

  De werkbeurs van € 25.000 bestaat uit drie delen: één vrij besteedbaar deel bestemd voor de eigen artistieke en professionele ontwikkeling (€ 15.000), één deel voor de professionalisering van de eigen praktijk (€ 5.000) en één deel voor presentatiedoeleinden (€ 5.000).

  Klik hier voor de geselecteerde makers en ontwerpers van de afgelopen jaren.
 • waar wordt op beoordeeld?

 • De beoordeling van aanvragen vindt plaats op basis van het reglement van de Regeling Talentontwikkeling (pdf). Zorg ervoor dat je goed op de hoogte bent van de voorwaarden, criteria en doelstellingen die hierin staan vermeld voordat je een aanvraag indient.
 • Voorbereiden aanvraag

 • De adviescommissie behandelt je aanvraag aan de hand van het aanvraagformulier en de ingediende bijlagen. Hieronder vind je een overzicht van de vereiste documenten voor ronde I, II en III:

  ronde I:
  1. Aanvraagformulier.
  2. Motivatiebrief van maximaal 2 pagina's in pdf (staand, A4 formaat). Zorg ervoor dat je brief goed leesbaar is. Denk hierbij aan lettertype, kleur en marges.
  2. Portfolio:
  maximaal 10 pagina's in pdf (staand, A4 formaat, max 15 MB);
  visuele documentatie: werk uit de afgelopen 2 à 3 jaar corresponderend met gegevens als titel, jaartal, afmeting, techniek en eventueel per project aanvullende informatie van maximaal 100 woorden (bijv. over context en samenwerking). Bij samenwerkingsprojecten duidelijk het eigen aandeel aangeven.
  Eventueel bewegend beeld moet vertoonbaar zijn via een link naar een online platform (Vimeo, Youtube, of gelijkwaardig). Van elke film dienen stills inclusief bijschrift te worden opgenomen in het pdf-bestand. De maximale duur is 3 minuten. Wie meerdere films wil laten zien, dient een compilatie te maken van maximaal 5 minuten.
  3. CV van maximaal 2 pagina's in pdf (staand, A4 formaat).
  4. Kopie van je diploma van een relevante opleiding op het gebied van vormgeving, architectuur of digitale cultuur, als pdf.
  5. Mits aanwezig: Inschrijving bij Nederlandse Kamer van Koophandel of een Kamer van Koophandel die deel uit maakt van het Koninkrijk der Nederlanden. Let op: word je geselecteerd voor ronde II? Dan moet je bij de sluitingsdatum van ronde II een inschrijving hebben.

  ronde II:
  1. Aanvraagformulier.
  2. CV van maximaal 2 pagina's in pdf (staand, A4 formaat).
  3. Portfolio.
  maximaal 10 pagina's in pdf (staand, A4 formaat, max 15 MB).
  visuele documentatie: werk uit de afgelopen 2 à 3 jaar corresponderend met gegevens als titel, jaartal, afmeting, techniek en eventueel per project aanvullende informatie van maximaal 100 woorden (bijv. over context en samenwerking). Bij samenwerkingsprojecten duidelijk het eigen aandeel aangeven.
  Eventueel bewegend beeld moet vertoonbaar zijn via een link naar een online platform (Vimeo, Youtube, of gelijkwaardig). Van elke film dienen stills inclusief bijschrift te worden opgenomen in het pdf-bestand. De maximale duur is 3 minuten. Wie meerdere films wil laten zien, dient een compilatie te maken van maximaal 5 minuten.
  4. Een videopitch van ongeveer 3 minuten.
  5. Mits aanwezig: Inschrijving bij Nederlandse Kamer van Koophandel of een Kamer van Koophandel die deel uit maakt van het Koninkrijk der Nederlanden. Let op: word je geselecteerd voor ronde II? Dan moet je bij de sluitingsdatum van ronde II een inschrijving hebben.

  De adviescommissie stelt op basis van ronde I een longlist samen. Hiernaast selecteren de jury's van de Scout Nights per Scout Night drie deelnemers. Geselecteerden op de longlist en van de Scout Nights krijgen ongeveer vier weken om een ontwikkelplan te formuleren. Voor het schrijven van een ontwikkelplan wordt een bijdrage van € 1.000 beschikbaar gesteld. Dit ontwikkelplan beschrijft de voorgenomen activiteiten die bijdragen aan de eigen artistieke en professionele ontwikkeling. Het plan heeft betrekking op de gehele subsidieperiode van 12 maanden.

  Het is niet mogelijk een concept ontwikkelplan voor te leggen aan het Stimuleringsfonds voor feedback. Het fonds organiseert voor alle geselecteerden in de tweede week van mei bijeenkomsten, waarin ze toelichting geeft over het opstellen van het ontwikkelplan.

  Aanvragen kunnen in het Engels worden ingediend.
 • subsidieprocedure

 • innemen
  Als je jouw aanvraag hebt ingediend, controleert het fondsbureau je aanvraag op de formele eisen uit de Regeling Talentontwikkeling (pdf).

  beoordelen
  De beoordeling binnen de Regeling Talentontwikkeling bestaat uit twee ronden:
  ronde I en II – op basis van het portfolio, het CV en de motivatie(brief)/pitch stelt de adviescommissie en de jury van de Scout Nights een longlist samen. De geselecteerden op de longlist wordt gevraagd een ontwikkelplan te maken.
  ronde III – de definitieve selectie vindt plaats op basis van de ingediende ontwikkelplannen.

  Een adviescommissie beoordeelt jouw aanvraag op basis van de Regeling Talentontwikkeling. In artikel 10 van de Regeling Talentontwikkeling (pdf) staan de werkwijze en criteria beschreven. De commissie brengt het advies uit aan het bestuur van het Stimuleringsfonds. Bekijk hier de samenstelling van de adviescommissie voor de Regeling Talentontwikkeling. De scouts voor 2021 worden uiterlijk 24 januari bekendgemaakt via de website van het Stimuleringsfonds.

  besluit
  Het bestuur betrekt het advies van de commissie in het besluit tot het al dan niet verlenen van de subsidie. De selectie voor de longlist in ronde I wordt ongeveer zes weken na de sluitingsdatum bekendgemaakt. Alle aanvragers ontvangen een rapport waarin de commissie een beeld schetst van de behandelde aanvragen. In deze fase vindt geen individuele feedback plaats. Deelnemers van de Scout Nights ontvangen tijdens de selectie-avond feedback van de jury.

  In ronde II kent de commissie maximaal 35 beurzen toe. Deze selectie wordt begin augustus bekendgemaakt. Alle aanvragers die een ontwikkelplan hebben ingediend krijgen persoonlijke feedback over de beoordeling. De subsidieperiode voor de geselecteerden loopt van augustus/september tot en met oktober in het volgende jaar.

  verantwoording
  Indien je subsidie ontvangt van het Stimuleringsfonds ga je ook verplichtingen aan. Lees in artikel 13 t/m 17, belangrijke informatie over je verantwoording. Twee weken voor de afronding van je project ontvang je per e-mail het verzoek om je verantwoording in te dienen in de online aanvraagomgeving.
 • contact

 • Heb jij een gerichte vraag over jouw project of ontwikkelplan? Team Talentontwikkeling organiseert in januari en februari 2021 wekelijks een of twee spreekuren. Meld je hier aan.

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
  Marieke Ladru

  toekenningen