<
subsidies

Regeling Talentontwikkeling

Sluitingsdata

09 februari 2022

budget 2022: € 947.000

Voor de artistieke en professionele ontwikkeling van opkomende ontwerpers en makers actief op het gebied van vormgeving, architectuur of digitale cultuur en cross-overs daartussen.

 • voor wie is deze regeling?

 • Deze regeling is voor ontwerpers en makers die maximaal vier jaar werkervaring hebben opgedaan op het gebied van vormgeving, architectuur of digitale cultuur in Nederland.

  De regeling staat open voor ontwerpers en makers die zijn afgestudeerd aan een relevante ontwerpopleiding. Maar ook voor ontwerpers en makers die zich in de praktijk professioneel hebben ontwikkeld, zonder een ontwerpopleiding te hebben afgerond. Lees hier meer over de scout nights.

  Lees de Regeling Talentontwikkeling voor de voorwaarden en beperkingen.
 • voor welke projecten kan subsidie worden aangevraagd?

 • Bij deze regeling kan je een beurs aanvragen om te investeren in je eigen ontwikkeling. De beurs bestaat uit drie delen: een vrij besteedbaar deel bestemd voor de eigen artistieke en professionele ontwikkeling, een deel voor de professionalisering van de eigen praktijk en een deel voor presentatiedoeleinden.
 • welke fases heeft de selectieprocedure?

 • De selectie in deze regeling komt in twee rondes tot stand.

  eerste selectieronde
  De eerste selectie wordt gemaakt op basis van portfolio, CV en motivatie/pitch. Ontwerpers en makers die maximaal vier jaar geleden zijn afgestudeerd aan een van deze ontwerpopleidingen doen een aanvraag via de reguliere selectieronde. Voor ontwerpers en makers die zich in de praktijk professioneel hebben ontwikkeld zonder een relevante ontwerpopleiding te hebben afgerond, zijn er scout nights. Bekijk de Open Oproep Scout Nights hier.

  tweede selectieronde
  De definitieve selectie wordt gemaakt op basis van ontwikkelplan. Nadat je bent geselecteerd in de eerste selectieronde of tijdens de scout nights, ontvang je € 1.000 voor het opstellen van dit ontwikkelplan.
 • hoe bereid je een aanvraag voor?

 • Ter voorbereiding van de aanvraag is het belangrijk je goed te informeren aan de hand van de volgende documenten:

  Leidraad voorbereiding subsidieaanvraag
  In de Leidraad voorbereiding subsidieaanvraag vind je handvatten en tips ter voorbereiding van een subsidieaanvraag. Op basis hiervan kun je een zo volledig mogelijke aanvraag opstellen.

  Regeling Talentontwikkeling
  De beoordeling van aanvragen vindt plaats op basis van het reglement van de Regeling Talentontwikkeling. Hierin worden de voorwaarden, criteria en doelstellingen beschreven.
 • waar wordt op beoordeeld?

 • Aanvragen worden beoordeeld op basis van het reglement van de Regeling Talentontwikkeling.

  beoordelingscriteria
  kwaliteit van het werk
  omgevingsbewustzijn en positionering
  ontwikkelvermogen
  positionering binnen de creatieve industrie

  Lees voor een toelichting op de criteria de Leidraad voorbereiding subsidieaanvraag.
 • wat gebeurt er met je aanvraag?

 • innemen
  Als je je aanvraag hebt ingediend, controleert het fondsbureau de aanvraag op de formele eisen uit de Regeling Talentontwikkeling.

  beoordelen
  De selectie komt in twee rondes tot stand. De aanvragen in de eerste ronde en de scout nights worden door respectievelijk de adviescommissie en de jury beoordeeld op basis van de Regeling Talentontwikkeling.

  Voor de definitieve selectie beoordeelt de adviescommissie de ontwikkelplannen in de tweede ronde op basis van de Regeling Talentontwikkeling. De commissie brengt het advies uit aan het bestuur van het Stimuleringsfonds.

  rangschikking
  De ontvangen aanvragen worden gerangschikt op basis van de punten die door de vergadering van de adviescommissie worden toegekend. Dit betekent dat sommige toepassingen boven andere zullen worden gekozen wat betreft de beschikbare plaatsen. Alleen positief beoordeelde aanvragen worden ondersteund.

  besluit
  Het bestuur betrekt het advies van de commissie in het besluit tot het al dan niet verlenen van de subsidie. Via een beschikking word je op de hoogte gebracht van dit besluit. Individuele feedback wordt in de eerste ronde niet gegeven. Deelnemers aan de scout nights ontvangen tijdens de selectieavond feedback van de jury.

  De definitieve selectie wordt begin augustus 2022 bekendgemaakt. Alle aanvragers in deze ronde krijgen individuele feedback.

  verantwoording
  Als je subsidie ontvangt van het Stimuleringsfonds ga je ook verplichtingen aan. Twee weken voor de afronding van je project ontvang je per e-mail het verzoek om je verantwoording in te dienen via de aanvraagomgeving.
 • contact

 • Lees het document FAQ Talentontwikkeling voor antwoorden op de meest gestelde vragen.
  Staat je vraag er niet tussen? Neem dan contact op met team Talentontwikkeling via talentontwikkeling@stimuleringsfonds.nl

  toekenningen