Talentontwikkeling

Met het programma Talentontwikkeling richt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie zich op het ontdekken en stimuleren van nieuwe en gevestigde talenten. Op deze pagina leest u meer over de resultaten van dit programma.

Per jaar is er één aanvraagronde in de Regeling Talentontwikkeling. Klik hier voor de geselecteerde makers en ontwerpers van de afgelopen jaren.

Daarnaast start het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie in 2021 met Bouwen aan Talent een nieuwe ondersteuningsmogelijkheid waarmee een intensief samenwerkingstraject van drie maanden tussen ervaren ontwerpbureaus en startende ontwerpers of makers wordt gefinancierd.

Aanmelden nieuwsbrief
Op de hoogte blijven? Meld u hier aan voor de nieuwsbrief.

contact

Mail team Talentontwikkeling via:
talentontwikkeling@stimuleringsfonds.nl

Mail team Bouwen aan Talent via:
bouwenaantalent@stimuleringsfonds.nl

facebook

<
Talentontwikkeling

Veelgestelde vragen over Bouwen aan talent

03 juni 2021

Bouwen aan talent is een tijdelijke impulsregeling gericht op samenwerking tussen ervaren ontwerpbureaus en startende ontwerpers. In twee rondes worden er ontwerpopgaves opgehaald uit het werkveld, waarop startende ontwerpers zich vervolgens kunnen inschrijven.

1. Hoeveel rondes heeft Bouwen aan talent en wat zijn de data?
Bouwen aan talent heeft twee rondes. Beide rondes kennen een systeem met daarin twee open oproepen om in te dienen. In de eerste oproep konden ervaren ontwerpbureaus een onderzoeksvoorstel indienen voor een samenwerkingstraject. Een externe adviescommissie selecteerde hieruit 31 voorstellen. Vervolgens, in de tweede open oproep, kunnen startende ontwerpers en makers zich inschrijven op een van de onderzoeksvoorstellen. De commissie maakt vervolgens geschikte matches. De tweede ronde heeft dezelfde structuur, met dit verschil dat er in deze tweede ronde ruimte is voor 38 samenwerkingstrajecten.

Ronde 1:
Open oproep 1: Ervaren ontwerpbureaus – 17 mei t/m 21 juni 2021
Open oproep 2: Startende ontwerpers – 15 juli t/m 31 augustus

Ronde 2:
Open oproep 1: Ervaren ontwerpbureaus – 9 augustus t/m 13 september
Open oproep 2: Startende ontwerpers – medio oktober 2021

2. Hoeveel subsidie is er beschikbaar per samenwerkingstraject?
Het fonds stelt per samenwerkingstraject een subsidie van maximaal € 12.500 beschikbaar. Daarvan is € 6.250 bestemd voor het ontwerpbureau en € 6.250 voor de startende ontwerper.

3. Welke disciplines mogen meedoen?
We moedigen professionele praktijken vanuit de gehele breedte van de creatieve industrie uit om een voorstel in te dienen.

4. Wat verstaan jullie onder een onderzoeksvoorstel?
Het onderzoeksvoorstel betreft een door het ervaren ontwerpbureau geformuleerde ontwerpopgave, een onderzoeksvraag of experiment. Voorstellen kunnen vertrekken vanuit een zelfgekozen thema, een fascinatie, maatschappelijke opgave of een anderszins relevant onderwerp, waarbij een rol wordt opengelaten voor de samenwerking met een startende, talentvolle ontwerper of maker. De onderzoeksvoorstellen hebben bij voorkeur een sociaal of maatschappelijk karakter en zijn van belang voor het ontwerpveld. In het voorstel wordt naast de opgave ingegaan op de context, het profiel van de organisatie, de betrokken expertise en de rol van de beoogde startende ontwerper. Het is belangrijk dat er in het onderzoeksvoorstel heldere kaders en verwachtingen ten aanzien van de startende ontwerper worden beschreven.

NB. Een aanvrager kan per ronde subsidie ontvangen voor maximaal één samenwerkingstraject.

5. Wat verstaan jullie onder een ervaren ontwerpbureau?
Binnen Bouwen aan talent hanteren we de voorwaarde dat je als ontwerpbureau minimaal vier jaar een eigen praktijk moet voeren binnen de vakgebieden vormgeving, architectuur of digitale cultuur. Ook moet er binnen het samenwerkingstraject minstens één ervaren ontwerper betrokken zijn in de begeleiding van de startende ontwerper. Dit houdt in: de betrokken begeleider is minimaal vier jaar professioneel werkzaam binnen het vakgebied vormgeving, architectuur of digitale cultuur. De term ontwerpbureau is breed op te vatten. Te denken valt aan studio's, architectenbureaus, collectieven, game developers, mode labels, freelancers of andere vormen van professionele ontwerppraktijken.

6. Wat verstaan jullie onder startende makers/ontwerpers?
Bouwen aan talent is voor startende makers en ontwerpers die in Nederland maximaal vier jaar werkervaring hebben binnen de disciplines vormgeving, architectuur of digitale cultuur. We bieden plek aan een breed assortiment aan starters in de creatieve industrie, denk hierbij aan: landschapsarchitecten, grafisch vormgevers, social designers, modevormgevers en nog vele andere disciplines. De regeling staat zowel open voor talenten die zijn afgestudeerd aan een relevante ontwerpopleiding, als voor makers en ontwerpers die zich in de praktijk professioneel hebben ontwikkeld zonder een ontwerpopleiding te hebben afgerond.

7. Wat is de voorwaarde om mee te doen als startende ontwerper of maker?
Als startende ontwerper is het belangrijk dat je maximaal 4 jaar werkervaring hebt binnen de disciplines die het fonds bediend. Middels portfolio en CV laat je zien aantoonbare ervaring te hebben binnen de creatieve industrie. Gedurende de werkperiode verblijf je in Nederland en beschik je over een werk- en verblijfsvergunning (indien noodzakelijk). Je schrijft je (op persoonlijke titel) in voor een van de geselecteerde onderzoeksvoorstellen uit de open oproep voor ontwerpbureaus. Het gaat dus om concrete casussen vanuit het werkveld, waarop je kunt reageren middels een korte aanvraagprocedure. Het is niet mogelijk om een eigen project in te dienen.

8. Kan ik meedoen als startende maker/ontwerper die niet woont of werkzaam is in Nederland?
Binnen het samenwerkingstraject moet sprake zijn van een overwegend Nederlands belang. Het is daarom ook noodzakelijk dat de aanvragende partij zich positioneert als professionele ontwerper, maker, ontwerpbureau of culturele instelling binnen de Nederlandse creatieve industrie. Dit betekent bijvoorbeeld dat je hier gevestigd bent voor werk, hier een diploma hebt behaald of dat je de Nederlandse nationaliteit hebt. Daarnaast is het van belang dat je gedurende de werkperiode verblijft in Nederland en beschikt over de nodige werk- en verblijfsvergunning.

9. Hoe wordt de selectie gemaakt?
Het Stimuleringsfonds laat zich bij de beoordeling van aanvragen en inschrijvingen adviseren door een commissie van externe deskundigen met relevante expertise. Deze commissie beoordeelt de inschrijvingen op basis van criteria die in de open oproep teksten zijn geformuleerd. Elk criteria weegt voor een gelijk deel mee in de beoordeling. De beoordeling van deze open oproepen heeft de vorm van een tender: dit betekent dat binnen het beschikbare budget een aantal voorstellen wordt verkozen boven de andere. Alleen positief beoordeelde projecten kunnen worden ondersteund.

10. Kun je je gezamenlijk inschrijven als ontwerpbureau met een ontwerper?
Nee, het betreft afzonderlijke open oproepen, waarbij een startende ontwerper reageert op een geselecteerd onderzoeksvoorstel ingediend door een ontwerpbureau. Er mag geen sprake zijn van een bestaande opdrachtrelatie tussen de betrokken partijen.

11. Heb ik als ontwerpbureau inspraak op de keuze voor een startende ontwerper?
De koppeling tussen het ontwerpbureau en de ontwerper wordt gedaan door een onafhankelijke externe adviescommissie. Deze commissie beoordeelt de reacties van de startende ontwerpers en zorgt voor een passende match. Na kennismaking tussen bureau en ontwerper, is er uiteraard ruimte om de samenwerking niet door te zetten. Het ontwerpbureau krijgt geen inzicht in de kandidaten en wordt niet betrokken bij het besluitproces.

12. Wat is de verwachte tijdsinvestering?
De samenwerking betreft een parttime werkperiode van drie maanden. In het samenwerkingstraject verwachten we van zowel het bureau als de ontwerper een wekelijkse commitment, waarbij op een constructieve en inhoudelijke wijze een onderzoek wordt gestart of experimenten kunnen worden uitgevoerd.

Er zullen voor de start concrete afspraken worden gemaakt met de geselecteerde ontwerpbureaus, waarbij in ieder geval wordt uitgegaan van een minimale inzet van één dag per week voor begeleiding door een ervaren ontwerper gedurende de gehele periode. Voor de startende ontwerper wordt uitgegaan van een minimale inzet van twee dagen per week gedurende de gehele periode.

13. Wat is de aanleiding van de open oproep?
Voor meer informatie raden we je aan om het interview met Carlijn Limburg, projectleider Bouwen aan talent, te lezen. Hier valt meer over de aanleiding en doelstelling van de impulsregeling te lezen.

14. Kan je op meerdere profielen van ontwerpbureaus reageren?
Startende ontwerpers en makers kunnen zich inschrijven op één van de geselecteerde bureaus en hun specifieke onderzoeksvoorstel. Het is niet mogelijk meerdere bureaus te kiezen.

15. Kun je als collectief of met meerdere personen aanvragen?
Nee, een startende maker of ontwerper schrijft zich in op persoonlijke titel; het is niet mogelijk om als studio of collectief in te schrijven op deze posities.

16. Heb ik als startende ontwerper of maker een KvK nodig?
Voor de Open Oproep Bouwen aan talent 2021 voor startende makers en ontwerpers is het bij het aanmaken van een account niet noodzakelijk om een inschrijving te hebben voor de Kamer van Koophandel. Sta je niet ingeschreven bij de KvK, vul dan in het aanvraagformulier bij de organisatiegegevens hetzelfde in als onder persoonsgegevens. Voor de Open Oproep Bouwen aan talent 2021 voor ervaren ontwerpbureaus is het wél noodzakelijk om een KvK-inschrijving te hebben.

Spreekuren
Ben jij van plan een aanvraag in te dienen bij Bouwen aan talent en wil je meer informatie óf heb je een specifieke vraag? Op 23 juli, 4 augustus, 18 augustus, 26 augustus, 3 september, 8 september, 21 oktober en 1 november organiseert het Stimuleringsfonds openbare online spreekuren. Meld je hier aan voor het spreekuur naar keuze en laat je vraag achter in het formulier zodat deze behandeld kan worden door Carlijn Limburg en Tibor Bijl van team Bouwen aan talent.