<
toekenningen

Deelregeling Stedenbouw 2010-2012 → Onderzoek

VINEXt

Atelierbruut

€ 59.840

Atelierbruut doet onderzoek naar de potentie en transformatiemogelijkheden van VINEXwijken in de toekomst. Onderzoek naar VINEXwijken heeft tot nog toe voornamelijk een beschouwend karakter. Dit onderzoek toetst de wijken echter op hun flexibiliteit en hun aanpassingsvermogen aan de te verwachten ruimtelijke en sociale trends. Volgens de aanvrager beschikken VINEXwijken door hun ruime opzet in theorie over een groot ontwikkelpotentieel. Het onderzoek analyseert en classificeert de wijken. Na een trendanalyse wordt voor vier cases via een lokale workshop met stakeholders onderzocht welke transformatiemiddelen het beste kunnen worden ingezet bij mogelijke toekomstscenario's. Vervolgens zullen locatiespecifieke toekomststrategieën vertaald worden naar generieke ingrepen.

Dit project is een uitwerking van de Open Oproep Tijdelijke Stedenbouw.

website

www.atelierbruut.nl