<
toekenningen

Deelregeling Stedenbouw 2010-2012 → Onderzoek

Changing Cultures of Planning

Architecture Workroom Brussels

€ 49.150

Architecture Workroom Brussels onderzoekt innovatie in grootschalige stedelijke transformatie processen als gevolg van een veranderende economische situatie. Door middel van een vergelijkende studie van vijf geselecteerde processen in Europese steden wordt de mogelijkheid onderzocht om gewijzigde visies en toekomstscenario's direct van invloed te laten zijn op de aanscherping van zowel het stedenbouwkundig beleid als de stedenbouwkundige ontwerp en planningspraktijk. De geselecteerde processen komen voort uit verschillende stedelijke contexten en politieke samenstellingen. Met deze vergelijkende studie wil de aanvrager inzicht verschaffen in de potentiële rol van ontwerp in stedelijke planning. De studie wordt gepubliceerd als de eerste editie in een serie van Architecture Workroom Papers en zal als basis dienen voor een seminar in Rotterdam waar gangbare werkwijzen ter discussie worden gesteld.

De publicatie (ISBN 978-90-8195-350-4) is verschenen in een Engels/Frans/Nederlandse editie.

website

www.architectureworkroom.eu