<
toekenningen

Deelregeling Architectuur → Publicatie

Zoet en Zout

NAi Uitgevers

€ 30.000

NAi uitgevers publiceert een onderzoek van Tracy Metz waarin wordt gekeken naar de wijze waarop in Nederland wordt omgegaan met water en welke gevolgen dit heeft voor de inrichting van het landschap. Ze meent dat hierbij niet alleen de technische kant van belang is, maar dat ook het ontwerp, beheer en besluitvorming hier een rol in spelen. Het onderzoek wordt gepresenteerd aan de hand van thematische lijnen op het snijvlak van water en ruimtelijke ordening. Hiervoor gebruikt de auteur historische en recente foto's, illustraties van oplossingen voor de toekomst en kaarten. Daarnaast wordt de Nederlandse situatie gerelateerd aan buitenlandse voorbeelden in onder andere Hamburg, Venetië en de Mekong Delta.

Het SfA verleende ook subsidie voor het onderzoek Zoet&Zout dat werd uitgevoerd door Sense of Place.

website

www.naipublishers.nl