<
toekenningen

Deelregeling Stedenbouw 2010-2012 → Onderzoek

Studio sport

Shift Architecture

€ 60.000

Shift architecture constateert dat de aandacht voor ruimtelijke inpassing van sportmogelijkheden in steden ondergeschikt is. Sportaccommodaties worden vaak verplaatst naar restgebieden en stadsranden. Tegelijkertijd wordt er actief beleid gevoerd waarin sport een meer sociaal-maatschappelijke rol heeft. Shift meent dat sport als aanjager van stedelijke kwaliteit kan fungeren. Ze gaat daarom op zoek naar ontwerpgereedschappen en strategieën om sport in de compacte stad in te passen. Op basis van een analyse van onder andere de positie van sport in de stad en de kwalitatieve voorbeelden van sportvoorzieningen ontwikkelt het bureau een toolbox met gereedschappen voor de inpassing van sport in de bestaande stad. Waarna op zes verschillende type locaties casestudies uitgevoerd.

Het verslag van het onderzoek is te lezen via issuu.

Daarnaast is in samenwerking met NOC*NSF ( met steun van het Stimuleringsfonds de website sportspace.eu opgezet.

website

www.shifta.nl