<
toekenningen

Regeling Architectuur → Startsubsidie

12e editie Eo Wijers Prijsvraag

Eo Wijers Stichting

€ 7.500

De jaarlijkse Eo Wijers-prijsvraag richt zich op de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit op bovenlokaal schaalniveau. De organisatie stelt dat de ruimtelijke kwaliteit onder druk staat door tegengestelde ruimteclaims. Denk daarbij bijvoorbeeld aan landbouw, woningbouw, natuurontwikkeling en energietransitie. Via de prijsvraag wil de aanvrager opdrachtgevers en multidisciplinaire teams van ontwerpers en onderzoekers samenbrengen om gebieden of regio's een creatieve impuls te geven, zoals de introductie van nieuwe zienswijzen of een concrete transformatie. Succesvolle resultaten zijn onder meer de programma's Ruimte voor de Rivier en de Markerwadden, aldus de aanvrager. In deze startfase wil de stichting verdiepend onderzoek bij- en door kennisinstellingen laten uitvoeren, om zo te komen tot een scherpere duiding van de vraagstukken, wat op zijn beurt naar verwachting de kwaliteit van de inzendingen verhoogt. De aanvrager zal daartoe opdracht geven tot het onderzoeken van drie thema's, waaruit ze er uiteindelijke één selecteert.


website

eowijers.nl