<
toekenningen

Regeling Architectuur → Startsubsidie

Koreisha

Caro van Dijk Architectuur

€ 6.815

Caro van Dijk Architectuur start een onderzoek naar de architectuur van woonzorg in Japan om inspiratie te vinden voor Nederlandse vraagstukken op dit gebied. De toenemende vergrijzing in Japan en de geringe rol van de overheid in de woonzorg vormen de aanleiding voor interessante initiatieven vanuit de markt en de samenleving. De startfase bestaat uit een literatuurstudie en een analyse van de culturele, economische en maatschappelijke context in Japan. Daarnaast verricht de aanvrager een studie naar relevante typologieën. Het bureau neemt schriftelijke interviews af met Japanse en Nederlandse architecten en onderzoekers over hun visie op woonzorg en de rol van de architect in de ontwikkeling hiervan. Tijdens de vervolgfase worden de experts ter plaatse geïnterviewd. Daarnaast vraagt Caro van Dijk Nederlandse architecten om te reageren op het onderzoeksresultaat en elementen uit Japanse typologieën toe te passen in een Nederlandse situatie. Gedurende de startfase worden Nederlandse architecten en vakmedia via een website en een online magazine over de voortgang en de resultaten van het onderzoek geïnformeerd.

Een samenvatting van het onderzoek is te vinden in het online magazine:

website

www.koreisha.nl