<
toekenningen

Non-fictie Transmediaregeling → AV productie

Verticalcitizens.com

Basaltfilm

Alicia Ongay-Perez studeerde in 2012 af aan de Design Academy Eindhoven in de richting Conceptual Design/HBO Master Design. Voor haar afstudeerwerk 'Inside Out' realiseerde Ongay-Perez een serie rubber mallen van eenvoudige huiselijke archetypes die ze vervolgens omkeerde en in vorm goot. Het ging haar hierbij niet om het ontwerpen van een product maar om het ontwerpen van een proces. Ook het komend jaar richt Ongay-Perez zich op het proces. Uitgangspunt voor haar onderzoek zijn online visuele data zoals deze te vinden zijn op Google image of Pinterest en de onderliggende systemen en codes hiervan. Ze wil de potentie onderzoeken voor een toekomstig 3d-print productieplatform dat een designalgoritme inzet om producten te creëren op basis van persoonlijke online visuele data of zoektermen. Hiervoor werkt ze eventueel samen met een programmeur maar het is mogelijk dat het een puur speculatief project wordt. Daarnaast wil ze een film maken die de esthetiek onderzoekt van online profielen in vergelijking tot de werkelijke levens van de personen. Naar aanleiding van haar onderzoek wil ze tevens aantal fysieke objecten maken in samenwerking met Fablabs.

Dit project is ondersteund in het kader van de Non-Fictie Transmediaregeling die het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie samen met het Nederlands Filmfonds uitvoerde. De Non-Fictie Transmediaregeling was gericht op het onderzoek naar nieuwe journalistieke vormen van online storytelling en innovatieve combinaties van mediagebruik. De regeling had als doel makers in staat te stellen nieuwe verhalen te vertellen en een nieuw publiek te bereiken.

website

www.verticalcitizens.com