<
toekenningen

Deelregeling Vormgeving → Publicatie

2057 Nieuw Amsterdam

Monnik

€ 17.428

'2057 Nieuw Amsterdam´ is een ontwerpend onderzoek en stripboek met als thema een holistisch toekomstbeeld van een duurzame en inclusieve stad. Het is een samenwerking tussen striptekenaar/illustrator Jan Cleijne en Studio Monnik, bestaande uit historicus en sociaal wetenschapper Christiaan Fruneaux en architect Edwin Gardner. Het project bestaat uit een stripverhaal over een Amsterdamse familie in 2057 en een geïllustreerde encyclopedie die dient als een verdieping en onderbouwing van hoe deze toekomstige wereld eruit kan zien. Door een mix van wetenschappelijke uitleg en poëtische toekomstverbeelding beoogt het team het maatschappelijk debat te informeren, inspireren en activeren. De vraag aan de lezer is: Hoe positioneren wij onszelf in het heden, waar gaan wij naar toe en is de toekomst maakbaar? Het boek met zo'n 120 pagina's toont de diverse kanten van een toekomstige samenleving: van het straatbeeld tot de staatsinrichting; van de economie tot het sociale leven; van de institutionele en technologische infrastructuur tot de individuele levensloop. Uitgeverij Scratch publiceert het boek met een oplage van 2.250. Het boek wordt samen met het Parool, Vrij Nederland en Pakhuis de Zwijger in januari 2020 gelanceerd. Vooraf vindt een voorverkoop en crowdfunding campagne plaatst en toont het Parool maandelijks een stadsgezicht.

website

www.monnik.org