<
toekenningen

Regeling Vormgeving → Presentatie

European Ceramic Context

Liesbeth den Besten

€ 12.296

Liesbeth den Besten, expert en publicist op het gebied van vrije vormgeving, is aangesteld als 'national commissioner' namens de European Ceramic Context 2014, een samenwerkingsverband van de Danish Royal Academy of Design Bornholm, School of Design Bornholm, Bornholm Art Museum en de expositieruimte Gronbechs Gard. Eens per drie jaar organiseert dit samenwerkingsverband een Europese keramiektentoonstelling in Bornholm, Denemarken. Liesbeth den Besten selecteerde het werk van Anne Wenzel, Anton Reijnders, Floris Wubben en Tim Breukers. Deze vier tonen ieder een andere opvatting van keramiek, die meestal niet de schone vorm benadrukt maar eerder de plastische en expressieve mogelijkheden van het materiaal. Met deze selectie beoogt Liesbeth den Besten actuele ontwikkelingen binnen het vakgebied en het sterk experimentele karakter van het Nederlandse keramiek naar voren te brengen in een internationale context, waar ambachtelijkheid en traditie nog sterk overheerst. De subsidieaanvraag betreft de transportkosten van de getoonde ontwerpen. De ontwerpen zijn van 13 september tot en met 23 november 2014 te zien in het Bornholm Art Museum.

website

www.europeanceramiccontext.com