<
toekenningen

2e Stadslab Landtong Nieuwe Meer: placemaking en verbinding, Amsterdam

Stichting Landtong Nieuw en Meer

€ 25.000

De landtong Nieuwe Meer maakt deel uit van de Hoofdgroenstructuur van Amsterdam. Het stadslab Landtong Nieuwe Meer is in 2017 opgericht en heeft een coalitie tot stand gebracht van lokale belanghebbenden, lokale bestuurders en experts vanuit verschillende disciplines om gezamenlijk een breed gedragen visie te ontwikkelen voor het gebied. Op dit moment werkt de gemeente Amsterdam aan een plan van aanpak om het Groot Amsterdamse Bos vorm te geven en vraagt daarvoor het stadslab Landtong Nieuwe Meer om te participeren in de ontwikkeling van een cultuurplan. Voor de invulling van dit plan verbindt het stadslab de relevante kansrijke ideeën en experimenten uit het gebied. In het proces wordt de zogenaamde 'schimmelmethode' toegepast: een organisch proces waarin verschillende belanghebbenden en experts hun wensen en expertise kunnen inbrengen ter verrijking van het experiment.

website

nieuwenmeer.nl