<
toekenningen

Deelregeling Internationalisering → Startsubsidie

3D4Reconstruction

Marco Galasso

€ 6.900

Marco Galasso start een onderzoek naar de toepassing van 3D-printtechnologie voor de reconstructie van gebouwd erfgoed getroffen door aardbevingen in centraal Italië. Galasso stelt dat de restauratie van deze gebouwen gebukt gaat onder strikte regelgeving - voor het behoud van historische elementen – en een nauwe interpretatie hiervan. Dit leidt tot trage en kostbare restauratieprocessen, waardoor gaten in het stadsgezicht lang zichtbaar blijven. Galasso ziet kansen dit te veranderen door de toepassing van 3D-printtechnologie. Deze techniek biedt mogelijkheden ornamenten precies en snel te reproduceren in verschillende materialen. Dit leidt tot efficiënt materiaalgebruik en zodoende tot een duurzaam en flexibel restauratie proces. Tegelijkertijd verkent Galasso mogelijkheden voor een nieuwe beeldtaal en esthetiek. Het project brengt Italiaanse kennis op het gebied van erfgoed en restauratie en Nederlandse kennis op het gebied van experimenten met materialen en 3D-printen samen. In de startfase wordt architectonisch onderzoek gedaan en worden de juiste partners bij het project betrokken op het gebied van ontwerp, 3D printen en materiaalstudies, constructief ontwerpen en erfgoedbeleid. Tevens wordt bepaald welke locaties als casus zullen dienen.