<
toekenningen

Regeling Digitale cultuur → Website / applicatie

48 Stories

Paradox

€ 35.164

Het project behelst een transmediale productie waarbij via een locatie-gevoelige applicatie verhalen gevonden kunnen worden van de wereldwijde Palestijnse diaspora. Het doel van de producent is het publiek op innovatieve wijze te confronteren met het bestaan en de omvang van de Palestijnse gemeenschap die zich sinds de oprichting van de staat Israel over de wereld heeft verspreid. Voor het project 48Stories werkt Paradox samen met fotoagentschap NOOR en ontwerpstudio Kummer & Herman. In de aanvraag wordt nader ingegaan op de rolverdeling tussen de verschillende partners. Ook gaat de aanvrager in op de staat van ontwikkeling van de applicatie en de beoogde inhoud.