<
toekenningen

Deelregeling Architectuur → Onderzoek

50 jaar interieurarchitectuur in Nederland

bni

€ 21.000

In het kader van haar 50-jarig jubileum in 2018 presenteert BNI een publicatie over de 'volwassenwording' van de Nederlandse interieurarchitectuur en de ontwikkelingen die aan de huidige titelbescherming hebben bijgedragen. De publicatie toont een tijdsbeeld van verschillende interieurprojecten en geeft daarmee inzicht in het BNI-archief, dat recentelijk aan Het Nieuwe Instituut is geschonken. Het doel van de publicatie is een bijdrage te leveren aan de professionalisering van het vakgebied, het ontsluiten van het archief, het versterken van het vak tussen de overige architectuurdisciplines en het stimuleren van een vakinhoudelijk theoretisch debat. De aanvraag betreft het archiefonderzoek, dat de basis legt om de doelstellingen van de publicatie te bereiken. Voor dit onderzoek werkt de BNI samen met de TUDelft, onderzoeker Ilja Meijer, D'Laine Camp, Bureau Bax en verschillende interieurarchitecten. De publicatie zal gratis worden verspreid onder (interieur-) architecten, ontwerpers, studenten, docenten academies en universiteiten, architectuurhistorici, onderzoekers en overige geïnteresseerden.

website

www.bni.nl