<
toekenningen

Regeling Architectuur → Evenement

6th International Iconic Houses Conference

Iconic Houses Network

€ 30.000

Het Iconic Houses Network, een Nederlands initiatief, organiseert elke twee jaar een meerdaags internationaal congres over iconische modernistische woonhuizen. Na vijf succesvolle buitenlandse edities wordt het congres voor het eerst op eigen bodem georganiseerd. Het 6e internationale congres vindt van 11-18 mei 2020 plaats in Rotterdam en wordt in samenwerking met Het Nieuwe Instituut georganiseerd. Het programma bestaat uit lezingen, excursies, expertmeetings en drie netwerkrecepties. In de publieke lezingen staan twee thema's centraal: 'Nederlandse Pioniers van het Modernisme' en 'Icons at Risk & Icons Saved'. Het eerste besteedt aandacht aan de wegbereiders voor de huidige generatie succesvolle Nederlandse architecten. Het tweede gaat over spraakmakende en actuele voorbeelden van 20e-eeuwse huizen die door gebrek aan onderhoud (of zelfs sloop) worden bedreigd, afgewisseld met best practices van strategieën die wel tot behoud van dit jonge erfgoed hebben geleid. Tijdens de excursies bezoeken deelnemers bijzondere museumwoningen in en om Nederland. De expertmeetings zijn vooral op museumprofessionals gericht en gaan over de verduurzaming van 20e-eeuwse museumwoningen en huizen van monumentale waarde en over de uitkomsten van een project dat in samenwerking met o.a. Getty Conservation Institute, Kingston University en de RCE wordt uitgevoerd en moet resulteren in een wereldwijd gratis te raadplegen online 'Toolkit for Owners of Modern Homes'.