<
toekenningen

Regeling Vormgeving → Startsubsidie

9e Kunst: Nieuwe Garde

9e Kunst

€ 7.500

De 'Nieuwe Garde' is een initiatief van stichting 9e Kunst, bedoeld om jonge stripmakers te begeleiden en te ondersteunen bij de ontwikkeling van een professionele praktijk. Hiermee wil de 9e Kunst een bijdrage leveren aan hun zichtbaarheid, met aandacht voor talentontwikkeling en inclusiviteit. Uit gesprekken met jonge stripmakers kwam naar voren dat de stripwereld als gesloten wordt ervaren. Pas afgestudeerde en startende stripmakers hebben moeite om aan te haken en nieuw publiek te bereiken. Nieuwe Garde wil een brugfunctie vervullen voor de nieuwe generatie stripauteurs. In samenwerking met partijen uit de stripsector (uitgevers, distributeurs, belangenorganisaties, festivals en tijdschriften) worden jonge stripmakers actief begeleidt en hun werk zichtbaar gemaakt voor zowel het publiek als opdrachtgevers. Met dit plan hoopt 9e Kunst een substantiële bijdrage te leveren aan hun positie in de markt, beroepsgroep en kunstvorm. Het project behelst twee publicaties: een tijdschrift en een anthologie van 260 pagina's met werk van 54 jonge stripmakers. Hiermee presenteert de 'Nieuwe Garde' zich aan een groter, nieuw publiek. Dat publiek zoekt de 9e Kunst actief op door aan te haken bij bestaande (strip)festivals én door zelf laagdrempelige publieksmanifestaties op te zetten.

website

9ekunst.nl