<
toekenningen

Regeling Architectuur → Onderzoek

# WaterSchool, M4H

Studio Makkink & Bey

€ 7.500

De WaterSchool is een langlopend ontwerpend onderzoek van Studio Makkink & Bey ter ontwikkeling van een educatief productielandschap met water als leidend thema. Hierbij wordt water, naast het gebruik als materie en grondstof, ook benaderd als sociaal en politiek fenomeen. De aanvrager gaat het model doorontwikkelen in de vorm van een basisschool met de ambitie om de maatschappij duurzamer te maken op zowel sociaal als ecologisch en economisch vlak. Als context is het M4H-gebied gekozen in Rotterdam. In de startfase verkennen ze samen met beleidsmakers en experts uit het onderwijs, het bedrijfsleven, en de culturele sector de haalbaarheid van deze ideeën. Dit gebeurt in tafelgesprekken die toegespitst zijn op zes deelthema's binnen een school: de Kantine; de Tuin; het Sanitair; de Werkplaats; de Bibliotheek; en het Klaslokaal. Deelnemers zijn o.a. de Energie en Grondstoffenfabriek, Staatsbosbeheer, Aliki van der Kruijs en Henk Ovink. Doel is om gezamenlijk speculatieve ontwerpen voor een WaterSchool in het M4H-gebied te schetsen, het lokale netwerk te verdiepen en partners vinden voor een mogelijke realisatie. Verder wordt een plan van aanpak ontwikkeld voor de vervolgstappen en wordt de WaterSchool tijdens de IABR 2020 aan een groot publiek gepresenteerd.