<
toekenningen

Deelregeling Vormgeving → Startsubsidie

A Human Conductor

Vibeke Mascini

€ 7.500

'A Human Conductor' is een ontwerpproject van Vibeke Masciniwaarmee zij het abstracte begrip van elektriciteit onderzoekt en verbeeldt. De focus ligt op de overeenkomsten tussen elektriciteit en organisch en niet-organisch materiaal. Het project is drieledig opgezet. Ten eerste doet Mascini onderzoek naar 'het schrijven met elektriciteit'. Daarvoor bestudeert zij een serie 19e eeuwse prints, waarin pigmenten in specifieke patronen gefixeerd zijn door het gebruik van elektriciteit, bij het Kulturhistorisches Museum Görlitz in Duitsland. Deze techniek wil zij vertalen naar een serie essays. Ten tweede onderzoekt Mascini hoe elektriciteit uit het menselijk lichaam geleid en geëxtraheerd kan worden. Hiermee beoogt zij micro-sculpturen te vervaardigen. Tot slot gaat Mascini het beleid rondom het genereren van groene stroom uit dode walvissen in kaart brengen en bevragen. Alle onderdelen krijgen ontsluiting in de vorm van een installatie, die in samenwerking met. Thomas van Dijk ontwikkeld wordt, en in een publicatie, die door Dasmag uitgegeven gaat worden. Verder werkt Mascini samen met wetenschappers, ontwerpers, restaurators en biologen en culturele stellingen zoals het Kulturhistorisches Museum Görlitz, Max Planck Institute for History of Science in Berlijn en Delfina Foundation en Wellcome Collection in Londen. Door expertise uit verschillende disciplines en weteschapsdomeinen samen te brengen in dit project, beoogt Vibeke Mascini
bij te dragen aan experiment en crossovers. De startsubsidie dient om de praktische en inhoudelijke vraagstukken te verkennen.

website

www.vibekemascini.com