<
toekenningen

Regeling Talentontwikkeling → Open oproep

A- (just) Life

Mies Loogman + Rathenau Instituut, 2020

€ 25.000

Met het project 'A- (just) Life' stelt ontwerper Mies Loogman zich ten doel de impact van kunstmatig leven op de samenleving voor een breed publiek voorstelbaar te maken. Hiervoor gaat zij een samenwerking aan met onderzoeker Michelle Habets van het Rathenau Instituut. Dit doet zij in de context van het 'Future Panel'-project, waarin maatschappelijke en ethische aspecten van het bouwen van synthetisch leven worden onderzocht. Deze samenwerking biedt de ontwerper de mogelijkheid om zich te specialiseren in biotechnologie, de resultaten van het project toegankelijk te maken en te vertalen in een beleidsadvies aan de politiek. Samen met het Rathenau Instituut ontwikkelt Loogman toekomstscenario's. Deze worden vervolgens tastbaar en bespreekbaar gemaakt in een ruimtelijke installatie. Het doel is hiermee het debat over een wereld met kunstmatig leven te stimuleren en te faciliteren.