<
toekenningen

Regeling Architectuur → Publicatie

A Matter of Moves. Architecture Games Between Immersive Playfulness and Critical Distance

Stichting nai010 uitgevers

€ 45.497

Na de publicaties 'Bricks & Balloons' (2012) en 'Spots in Shots' (2018) vormt het boek 'A Matter of Moves' het slot van een drieluik over alternatieve vormen van representatie en communicatie in de architectuur en stedenbouw. Auteur Mélanie van der Hoorn heeft in aanloop naar deze publicatie onderzoek gedaan op drie vlakken: literatuuronderzoek, interviews met de spelmakers en spelsessies om de spelen te testen. Het boek bestaat uit een inleidend essay over thematiek, relevantie en literatuur en vier thematisch gekozen hoofdstukken met een analyse van ruim zeventig architectuurspelen. Daarnaast wordt er een methodologisch kader uit de culturele antropologie en de ludologie (spelkunde) opgenomen. Het boek biedt ontwerpers en betrokkenen bij de overdracht van architectuur en stedenbouw (musea, educatieve instellingen, instanties die zich met voorlichting en inspraak rond stadsontwikkeling bezighouden) inzicht in en reflectie op de diverse bestaande vormen van spelen en gaming als vormen van architectuurrepresentatie en overdracht. Doordat het weergeven van spelvormen een andere grafische uiting vraagt, is er tevens een onderzoek opgenomen in het proces waarin grafisch ontwerper Joost Grootens ruimte krijgt dit te gaan verkennen. De betrokken uitgeverij is nai010 en voor de tentoonstelling wordt er samengewerkt met ArchitekturZentrum Wien en Arcam.

website

www.nai010.com