<
toekenningen

Regeling Architectuur → Onderzoek

A Note on Downtown

Desirée van Hoek

€ 10.000

A Note on Downtown is het resultaat van een veertienjarig fotografisch onderzoek naar processen van gentrificatie en segregatie in downtown Los Angeles door fotograaf Désirée van Hoek. Dit project richt via het instrument fotografie een lens op de culturele en materiële aspecten van gentrificatie en segregatie, die al in een vroeg stadium zichtbaar en tastbaar worden in veranderingen in de architectuur en het straatbeeld. Het project onderzoekt de mogelijkheden om deze processen - een urgent en mondiaal spelend probleem - te herkennen, te begrijpen, en bij te sturen. Het fotografisch onderzoek wordt aangevuld met een reeks interviews waarin wordt gereflecteerd op deze processen in relatie tot de disciplines van stadsplanning, stedenbouw, architectuur, en stedelijke economie. Het project resulteert in een publicatie en een tentoonstelling bij Het Nieuwe Instituut. Het boek is bedoeld voor zowel voor ontwerpers, politici, ontwikkelaars als activisten om processen van gentrificatie en segregatie te herkennen, terwijl via interviews inzicht wordt gegeven in de achtergronden van deze processen en mogelijkheden deze bij te sturen. Mevis & Van Deursen is betrokken voor de grafsiche vormgeving, Hans Teerds als editor en voor de interviews, Edie Peters is co-editor fotografie en Han Ceelen doet de eindredactie. Onder andere Adrienne Brown, Cody Hochstenbach, Norman Klein en Saskia Sassen worden voor het onderzoek geïnterviewd.

website

desireevanhoek.com