<
toekenningen

Regeling Digitale cultuur → Startsubsidie

A note to many of us

BoringGames

€ 7.496

BoringGames dient een startsubsidieaanvraag in voor het project 'A note to many of us'.
A note to many of us is een interdisciplinair project van kunstenaar Sara Culmann, gericht op het onderzoeken van het fenomeen van de ontwikkeling van zogenaamde digitale mensen en algoritmische medewerkers met mensachtige interfaces. Het project roept vragen op rondom concepten van persoonlijke afhankelijkheid, eigenaarschap, domein en entiteit, en verbindt moderne hightech ontwikkelingen met de geschiedenis van de lijfeigenschap. Met de startsubsidie zal een onderzoek worden verricht dat bestaat uit het werken met archieven, materialen en interviews met specialisten op verschillende kennisgebieden. Deze fase omvat ook het prototypen van een digitale persoon met kenmerken die de beschrijving van de concepten afhankelijkheid en onafhankelijkheid weerspiegelen. De initiële onderzoeksfase moet eindigen met de voorbereiding op vormen van projectpresentatie zoals een fysieke installatie, video en college-performance.