<
toekenningen

Regeling Architectuur → Onderzoek

A Pattern Language for the Just City

Studio U 88

€ 20.040

Studio U 88 doet met het project 'A Pattern Language for the Just City' onderzoek naar de rechtvaardige stad aan de hand van de 'Just City Index'. Het onderzoek bouwt voort op 'Just City Index' door Toni L. Griffin, en wordt uitgevoerd om de toepasbaarheid van deze index vergroten. Hierbij wordt er gebruik gemaakt van de 'Pattern Language' methodiek die ontwikkeld is door Christopher Alexander. Met dit project faciliteert en moedigt Studio U 88 sociaal-ruimtelijke rechtvaardigheid aan binnen stedelijke planningsprocessen in Nederland. De resultaten van het onderzoek zijn onderdeel van een handboek met praktische handvatten voor ruimtelijke inrichting en beleid gebaseerd op de principes van de rechtvaardige stad. Het Stadsmakerscongres in 2019 wordt gebruikt als moment om de publicatie onder de aandacht van de doelgroep te brengen. Het project wordt uitgevoerd door initiator Selina Abraham en hiervoor werkt zij samen met AIR, De Veldacademie en Just City Lab.