<
toekenningen

Regeling Digitale cultuur → Productontwikkeling

A Perfect Vacuum (working title)

Harmon Studios

€ 8.700

Harmon Studios ontvangt subsidie voor 'A Perfect Vacuum (working title)'. Het is een project waarbij CGI, animatie en algoritmes samenkomen in een 3D-simulatie. Het werk is geënt op het thema apofenie of pareidolie, de psychologische denkfouten waarbij men in willekeurige gegevens patronen herkent en daarin betekenissen leest die er niet zijn. Voor dit project zal Harmon dit thema onderzoeken door middel van wolken, die in verscheidene herkenbare en abstracte vormen worden getoond. Inhoudelijk zijn deze wolken een vertaling van fenomenen als complottheorieën en online apofenie. Harmon wil met dit project inzetten op zijn talentontwikkeling en artistieke kwaliteit en daarnaast een breed publiek in aanraking brengen met zijn werk door dit te presenteren in de publieke ruimte. Het werk zal voor het eerst worden getoond begin 2020 in Amsterdam, vervolgens op grotere schaal tijden Impakt Festival 2020 en daarna in de publieke ruimte zoals op de LED-billboards op het Centraal Station Amsterdam.